Sürdürülebilirlik

Dünyanın en büyük ikinci gölündeki balık popülasyonlarının araştırılması için bir proje...

Wyoming Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın en büyük ikinci tatlısu gölü olan Tanganyika Gölü'ndeki balık popülasyonlarını araştırmak üzere bir proje başlattı. Wyonming Üniversitesi Botanik Anabilimdalı ve Biyoçeşitlilik...

Entegre Multitrofik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Kanada'da devlet ve özel sektör desteği ile birlikte yürütülen Entegre Multitropik Su Ürünleri Yetiştiriciliği (IMTA) dökümanı, projenin detaylarını, işleyişini, amaçlarını ve projenin uygulanması neticesinde...

Deniz çayırlarının geleceğinde rol oynayacak bir uygulama: Seagrass Spotter

Denizde ve tatlısuda bulunan su bitkilerinin doğal deniz ve tatlı su ekosistemi içindeki önemi gerçekten büyük. Suyun içinde çözünmüş olan ve solunum için gerekli...
Su ürünlerinin beslenmesinde larva kullanımının önü açıldı

Somon beslemesinde bütün kurtçuk kullanımının önü açıldı.

British Columbia - Langley'de konumlanmış olan Enterra Feed Corporation, Kanada hükümetine bağlı Kanada Gıda Teftiş Ajansı'ndan (CFIA) somon ve alabalık beslemesinde kullanılmak üzere bütün halde...

Kariyer

Yetiştiricilik

Pazarlama