ArGe etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ArGe etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Floransa Üniversitesi ve Otomasyon ve Robotik Enstitüsünden bir grup bilim adamı, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlardaki su kalitesini ve kimyasını daha iyi ölçmek ve yetiştiriciliği yapılan balıkların stres düzeyini minimize etmek için kendi kendine hareket eden bir robot balık geliştirdi. Bir su altı aracı olan bu robot balığın üzeri biyo ve suyun içinde anlık ölçüm yapabilen sensörlerle donatıldı ve balığın yaptığı ölçümlerin aynı anda bir monitör vasıtasıyla gözlemlenebilmesi sağlandı.

Bir su ürünleri yetiştiriciliği çiftliğinde meydana gelebilecek olan anormal durumları mümkün olduğu kadar önceden keşfetmek ve anlık olarak meydana gelen sıkıntıları doğru şekilde anlayabilmek için son derece önemli olan ölçüm teknolojileri, yetiştiriciliği yapılan türlerin biyolojik streslerini de minimize edecek şekilde evriliyor. Balığın yüzme hareketlerini taklit eden bu yeni robot balık da bu fikirden yola çıkılarak geliştirildi.

Tüm dünyada, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün en hızlı büyüyen gıda sektörü olduğu artık kaçınılmaz bir gerçek. Balıklar, kabuklular, yumuşakçalardan oluşan global su ürünlerinin yarısına yakını bugün insanlar tarafından tüketiliyor. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin su sistemlerinin kalitesinin ve yetiştiricilik ürünlerinin stres seviyelerinin optimal seviyede tutulması da gerekiyor. Su kalitesinin kontrolünün optimal seviyede tutulmasının şartları arasında ise suyun içindeki gazların miktarı ile suda halihazırda var olan besin maddelerinin miktarının da sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Robot balık fikri de bu ölçümleri sürekli kılmak ama su ürünleri üzerinde stres yaratmamak fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiş bir iş.

Robot balık ihtiyaç duyulan işlevleri yerine getirmek üzere farklı şekillerde programlanabiliyor. Suyun içindeki çözünmüş gazları ölçmek, suyun kalitesini takip etmek ve hatta su ürünlerinin sağlığını doğrudan etkileyen asidite gibi parametreleri de izleyebiliyor. Polikarbonattan üretilmiş olan robot balığın boyu baştan kuyruğa yalnızca 30 cm kadar.

Su ürünleri tesislerinin su kalite kontrolündeki stres faktörünü azaltmak fikri üzerine geliştirilmiş olan robot balık ölçüm teknolojilerinde önemli bir yere konumlanacak.

ecnmag.com adresindeki haberden Türkçe'ye adapte edilmiştir.

Doğa ile uyumlu olan ve doğanın bir parçasıymış gibi ona ayak uydurabilen teknolojiler yeni dünya düzeni içinde kendilerine mutlaka yer açacak. Elbette burada kötü tasarlanmış ve film setlerinden fırlamış bir mekanik Jaws'tan bahsetmiyoruz.

Su ürünleri mühendislerinin yapabileceği 9 iş yazısını hazırlarken sensör teknolojisini bu yenilikçi iş grupları arasında sıralamıştık. Sensörler bugün bile hayatımızın her yanındayken özellikle açık denizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanacak. Kısa zaman içinde kesin sonuçlar veren sensörler her ne kadar mekanizasyonun insan iş gücü üzerindeki olumsuz etkileri gibi görünse de bilginin değer kazandığı bu çağda su ürünleri profesyonellerinin en büyük yardımcıları arasında olacak.
İskoçya'daki ticari su yosunu yetiştiriciliği ile ilgili ilk politikalar İskoçya hükümeti tarafından belirlendi. Ülke sınırları içinde su yosunu yetiştiriciliğinin yapılabileceği yerler ve bu yerlerdeki şartlar konusunda karanlıkta kalan noktaları aydınlatan yeni kurallar, İskoçya'da halihazırda büyümeye devam eden su yosunu sektörünün gelişmesi ve çiftliklerin çevresel etkilerin çerçevesini oluşturuyor. "Yosun yetiştirme kuralları beyanı" olarak adlandırılan bu dökümana aynı zamanda bazı gereksinimler de dahil edilmiş.

  • Olumsuz çevresel etkilerin de düşünülmesi ve bunların azaltılması

  • Sadece yerel türlerin yetiştiriciliğinin yapıldığından emin olunması

  • İnsan tüketimi düşünüldüğünde, endüstriyel kirlilikten uzak lokasyonlarda üretim yapılması

  • Küçük - orta ölçekli su yosunu yetiştiricilik çiftliklerinin anlaşmalara ve uygun yerel koşullara göre İskoçya'nın herhangi bir yerinde yetiştirilmesine izin verilmesi


Belirtilen maddeler içindeki küçük - orta ölçekli su yosunu yetiştiriciliği çiftliği, kıyıdan 50 ile 200 metre açıktaki tesisler için tanımlanmış. Örneğin 50 metre açıktaki su yosunu yetiştiriciliği çiftlikleri, midye çiftliklerinde olduğu gibi 30 metreye 200 metre ebatlarında.

İskoçya Kırsal Ekonomi Sekreteri Fergus Ewing, su yosunlarının gıda, kozmetik ve gübre gibi geniş bir alanda kullanılan ticari bir ürün olarak büyüdüğünü görmeyi arzuladıklarını söylüyor.

Britanya adasında yer alan İskoçya'nın batı kıyılarının su yosunu yetiştirmek için iyi koşullara sahip olduğu biliniyor. Su yosunu yetiştiriciliği sektörü halen emeklemekte olsa da göstergeler bu sektörün önemli ekonomik fırsatlar barındırdığına işaret ediyor.

İskoç Denizcilik Araştırmaları Derneği'nde Deniz Biyoteknolojisi kurucusu Michele Stanlay ise su yosunu yetiştiriciliğine son yıllarda artan ilgiye dikkat çekiyor ve İskoçya hükümeti tarafından yayınlanan yeni kuralların büyümekte olan bir sektörün ihtiyaç duyacağı rehberliği sağlayacağını ve yetiştiricilere daha fazla netlik kazandıracağına vurgu yapıyor.

Ticari su yosunu yetiştiriciliğinin sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir büyüme kaydetmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Yayınlanan yeni kılavuz, doğada var olan yabani yosunların hasadı konusunda herhangi bir kuralı barındırmıyor.

İskoçya Hükümeti tarafından yayınlanan dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Seafoodsource.com kaynağındaki yazıdan Türkçe'ye adapte edilmiştir.Su yosunu, kendine sektörün içinde ve hayatımızda daha da fazla yer açacak gibi görünüyor. Yüksek besin kompozisyonu ve hızlı şekilde büyütülerek pazara sunulabilmesi avantajıyla, küresel ölçekte insanların ihtiyaç duyduğu proteini ve diğer besin maddelerini sağlaması yönünden önemli bir su ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında su kalitesinin ve kimyasının da kontrol altıında tutularak şartların daha iyi koşullara gelmesinde önemli bir rol oynuyor.

Halihazırda Spirulina gibi bazı türler ticari olarak özellikle üretilerek başta kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılıyor ve sektörde Asya ağırlıklı olarak söz sahibi. İskoçya'nın bu girişimi, Avrupa'daki su yosunu yetiştiriciliğinde ve ekonomisinde gelecekte söz sahibi olacağının anahtarı gibi görünüyor.