B12 vitamininin insan vücudu üzerindeki etkileri - Bölüm 1


Vitamin B12 ve DNA Sentezi

Vitamin B12'nin en iyi bilinen etkisi, ciddi bir vitamin eksikliği anemiye yol açtığı için kan oluşumu üzerindeki etkisidir. Aynı zamanda - ve daha az belirgin olarak - hücre bölünmesinin beyin ve omurilik dahil olmak üzere önemli bir rol oynadığı diğer birçok alan etkilenir. B12 eksikliği, DNA sentezi sırasında transkripsiyon hatalarına neden olur, bu da uzun vadeli kanser riskini artırabilir ve birçok kronik hastalıkla bağlantılıdır

B12 Vitamini ve Enerji Metabolizması

Aynı derecede iyi bilinen, B12 vitamininin enerji seviyeleri ve fiziksel performans üzerinde önemli bir etkisi olduğu gerçeğidir. Bunun nedeni, vitaminin doğrudan hücresel enerji üretimine dahil olmasıdır. Enerji, vücutta, yiyeceklerden kazanılan enerjiyi depolayan ve onu fiziksel süreçler için uygun hale getiren evrensel bir enerji kaynağı olan ATP (adenozin trifosfat) adı verilen bir molekül aracılığıyla iletilir. Yağlar, proteinler ve şekerler önce vücut tarafından parçalanır ve daha sonra ara ürünler sitrik asit döngüsü olarak bilinen süreçte su, CO2 ve ATP'ye dönüştürülür. Bu döngüde, B12 vitamini çok önemli bir rol oynar - onsuz, vücut gıdalardan çok ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmeyi başaramaz.

Vitamin B12 ve Lipid Metabolizması
 
B12 vitamini ayrıca hücre zarının yapı taşları ve miyelin sinir koruma tabakası olan zar oluşturan lipidlerin metabolizmasında rol oynarfakat, ne yazık ki, kesin bağlantılar henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Gelecekte, hücre zarı bir anlamda hücrenin iletişim yüzeyi olduğu için, B12'nin bu alanda biraz hayati olduğu ortaya çıkabilir. B12 eksikliğinin lipid metabolizması üzerindeki sonuçları henüz yeterince araştırılmamış durumda - sinirler üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılıyor.
 
Hormonlar ve Nörotransmiterler

Henüz araştırılmamış bir diğer alan - yine de büyük bir potansiyel gösteriyor: B12, hormonlar ve nörotransmiterler arasındaki bağlantı. Burada vitamin şu konularda önemlidir: zihinsel yeteneklerin, algıların ve düşünce kapasitesinin korunması; beynin işlevi; ve çeşitli nörotransmiterler aracılığıyla fiziksel süreçlerin düzenlenmesi. Buradaki etki spektrumu, B12 terapisiyle kısmen veya hatta tamamen iyileştirilebilen şiddetli akıl hastalığının tedavisinden küçük uyku bozukluklarının tedavisine kadar uzanmaktadır.

B12 Vitamini ve Akıl Hastalıkları

B12 ile çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişki giderek daha açık hale gelmektedir. Çok düşük B12 seviyelerinin yokluğunda bile, bu hastalıklar belirgin B12 eksikliği anemisi ile ortaya çıkabilir. Bazen hafif bir B12 vitamini eksikliği bile bu tür hastalıklara yol açabilir. Bazı durumlarda, en şiddetli semptomların vitamin uygulamasıyla tamamen düzeltilebileceği bildirilmiştir. Bu kısmen omurgadaki sinir kordonlarının demiyelizasyonu ile açıklanmaktadır. Depresyon gibi diğer akıl hastalıklarında B12, nörotransmiterlerin - ruh halimizi önemli ölçüde etkileyen özel kimyasal habercilerin - oluşumunda etkisi olduğu için rol oynar.
 
b12-vitamin.com adresindeki yayından Türkçe'ye çevrilmiş ve adapte edilmiştir.