Deniz ürünlerini tüketimi ve COVID19 hakkında bilmeniz gerekenler


Mevcut COVID-19 salgını sırasında endişe duymadan tüketebileceğiniz bir hayvan proteini varsa o da deniz ürünleri. Elde ettiği bulgularını yeni bir çalışmada sunan çok sayıda bilim insanı olduğunu söylüyor.

Asian Fisheries Society tarafından yayınlanan Asian Fisheries Science'ta yayınlanan hakemli makale, SARS-CoV-2'nin suda yaşayan hayvanlara bulaşamayacağı ve virüsün COVID-19'un insanlara yayılmasında doğrudan bir rolü olmadığı sonucuna varıyor.

Makale, deniz ürünleri ve COVID-19 hakkındaki bazı söylentilere yanıt olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dahil olmak üzere kuruluşlardan suda yaşayan hayvan sağlığı, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık, gıda güvenliği ve veterinerlik uzmanları tarafından yazılmıştır.

Bazı ülkelerde, kısmen viral bulaşma riskine ilişkin yanlış anlamalardan dolayı suda yaşayan hayvanların tüketiminin azaldığı rapor edilmiştir denilen bildiride, suda yaşayan hayvanların - çiftlikte balık ve kabuklu deniz ürünleri dahil - tüketiciler için hala güvenli bir seçim olduğunu vurgulanmakta.

“Şu anda, SARS-CoV-2'nin suda yaşayan besin hayvanlarını (örneğin balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, amfibiler) enfekte edebileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktur ve bu nedenle bu hayvanlar, COVID-19'un insanlara yayılmasında epidemiyolojik bir rol oynamamaktadır.

Suda yaşayan hayvanlar ve ürünleri, diğer yüzeyler gibi, özellikle virüs bulaşmış kişiler tarafından kullanıldığında, potansiyel olarak SARS-CoV-2 ile kontamine olabilir. Bununla birlikte, uygun gıda işleme ve sanitasyonla, suda yaşayan hayvanların veya ürünlerinin SARS-CoV-2 ile kirlenme olasılığı göz ardı edilebilir ”dedi. 

Makaleden çıkarılan temel sonuçlar şunlardır;

  • İnsanlarda koronavirüs hastalığının (COVID-19) nedeni olan SARS-CoV-2'nin, yiyecek olarak kullanılan deniz ürünlerini enfekte ettiği veya ürünlerini kontamine ettiği bilinmemektedir.
  • Suda yaşayan hayvanlar, COVID-19'un insanlara yayılmasında epidemiyolojik bir rol oynamaz; bu nedenle, sağlıklı bir hayvansal protein kaynağı oldukları bilindiğinden, tüketimlerinin ek bir faydası vardır. Bu virüsle ilgili yanlış anlamaları gidermek için tüm paydaşlara ve halka iletilmelidir.
  • Herhangi bir yüzeyde olduğu gibi, suda yaşayan hayvanlar ve ürünleri, enfekte olan ve virüsü aktif olarak yayan kişiler tarafından kullanıldığında potansiyel olarak SARS-CoV-2 ile kontamine olabilir. Kontamine ürünlerle gerçek temas riski bilinmemekle birlikte, önerilen hijyen ve gıda güvenliği önlemlerine uygun olarak hazırlanıp servis edildiği sürece deniz ürünlerinin tüketilmesi güvenlidir.
  • COVID-19 salgını, kilitleme önlemleri nedeniyle yiyecek veya gelir kaynağı olarak suda yaşayan hayvanlara güvenen popülasyonlar için geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve beslenmeyi dolaylı olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, balıkçılık ve hasat topluluklarından sınırlı ulaşım ve ticaret veya alternatif hayvan protein kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle yerel topluluk tüketiminde ve / veya suda yaşayan hayvanların kullanımında bir artışa da yol açabilir.
  • İnsan sağlığı, "Tek Sağlık" olarak bilinen bir kavram olan hayvanların sağlığı ve çevre ile ilişkilidir; bu nedenle tüm canlı organizmaların sağlığı son derece önemlidir. İyi su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ve biyogüvenlik, sağlıklı bir sucul hayvan proteini kaynağı üretimine izin verir.
  • Bugüne kadar SARS-CoV-2 ile ilgili pek çok bilinmeyen var. Hakemli çalışmalar yoluyla yeni bilgiler elde edildikçe, virüse ilişkin anlayışımızı sürekli geliştirmeli ve ortaya çıkabilecek balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gıda sistemlerine yönelik olası riskleri değerlendirmeliyiz.

Asian Fisheries Community tarafından hazırlanan makaleye göz atmak için lütfen buraya tıklayın.