Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top] INVE Aquaculture’ın Avrupa ve Orta Doğu satış direktörü Isabel Repreas’ın Girit’te verdiği seminerin ana konusu, kuluçkahanelerdeki verim düşüşünü durdurma ihtiyacıydı. Repreas, sunumuna levrek ve çipura kuluçkahane sorumlulularından oluşan dinleyici kitlesinden bazı sorular alarak başladı.

Profesyonellerden gelen ilk soru, genel üretimi geliştirmek için önemli gördükleri faktörlerle ilgiliydi. Sonuçlar dinleyici kitlesinin %39’unun kuluçkahane öngörülebilirliğinin üretim üzerine büyük etkisi olabileceğine inanıyordu ve %27’si ise yeni teknolojilere inandığını gösteriyor. Ürünlerin tutarlılığı %19 ile üçüncü büyük alan olarak gözlenirken personelin becerisi ise kalan %15’ti.

Kârlılıkla ilgili ikinci soruda, %29’u genetiği kârlılığı arttırmak için önemli bir araç olarak düşünmekte iken ilk rakama yakın olan %26’lık bir oran ise biyogüvenliğin bir numaralı öncelik olduğunu düşünmekte. %18’lik grup mekanizasyonun kârlılığı arttırmak için en yüksek potansiyeli barındırdığını düşünürken %15’lik oran beslemenin, %12’lik oran ise çeşitlendirmenin kârlılığı arttıracağını düşünmekte.

Online olarak yapılan anketin sonuçları hakkında yorum yapan Repreas, “Sonuçlar açıkça öngörülebilirlik ve kârlılığın birden fazla faktörle bağlantılı olduğunu gösterdi; genetik ve biyogüvenlik olarak larva kalitesini iyileştirmek için kuluçka protokolleriyle uyumlu olarak genetik ve biyogüvenlik gibi birkaç hususa bakmalıyız. Risk faktörünü azaltmak için yeni teknolojiler ve otomasyon çok önemli, endüstrinin konsolidasyonu devam ederken bunun hızla büyümesi bekleniyor.” diyor.

Represas, Akdeniz'de su ürünleri yetiştiriciliği üretim seviyelerine genel bir bakış sunmaya devam etti ve 2018'de 440.000 ton balık (yüzde 95'i levrek ve çipuradan hesaplandı) üretildiğini ortaya koydu. Ayrıca, bu balıklar 20 ülkede üretilmesine rağmen, Yunanistan ve Türkiye, üretimin %70'ini oluşturuyor. Ayrıca son 20 yılın trendleri hakkında konuşurken, yavru üretiminin 2.8 kat arttığı fakat büyüme rakamları sadece yüzde 2.5 arttığını belirtti.

Represas'a göre iyi haberler var. Kuluçkahane prosedürlerinin optimizasyonu sonucunda Akdeniz’deki yavru üretim maliyetleri de düştü, Şu anki ortalama maliyet 1 milyon yavru üretiminin 119,584 € civarında olduğu. Yani yavru başına 0,12 €. Bununla birlikte, özellikle kuluçka aşamasında besleme protokollerinin optimize edilmesinin genel performansın iyileştirilmesi üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyleyerek sunumunu bitirdi.

Ayrıca, 5.000 ton üretim kapasitesine sahip bir çiftlikteki yemlerin yükseltilmesinin, nihai verimi 736 ton ve toplam geliri 2.4 milyon € artırabileceğini gösteren bir çalışmanın sonuçlarını sundu.

Uzmanın konuşmasını özetlemek gerekirse, “Büyüme sırasında verimi en üst düzeye çıkarmada yavru kalitesinin hayati rolü var. Sonuç olarak, kuluçkahane yöneticilerinin balıklarını sağlıklı, dengeli ve düşük maliyetli bir büyüme sağlamak için hazırlamaları çok önemlidir.” Bunu başarmak için üreticilerin şunları yapması gerektiğini savundu: “Teknolojilerini geliştirmek; insan hatasını azaltmak ve kontrolü ve öngörülebilirliği artırmak için otomasyon seviyelerini artırmak; çevre koşullarını ve hastalıkların önlenmesini yönetmek için yeni teknikler uygulamak ”dedi.

thefishsite.com'daki yazıdan Türkçe'ye çevrilerek editör kontrolünden geçirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]