Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]


İngiltere'deki su ürünleri sektöründeki antibiyotik kullanımının Tarım İttifakında İlaçların Sorumlu Kullanımı (RUMA) tarafından belirlenen sınırlara ulaşıp ulaşmadığı yeni yayınlanan rakamlarla ortaya kondu.

Ekim 2017'de, RUMA'nın Hedef Görevi, 2020 yılına kadar tüm hayvancılık sektörlerinde antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla bir dizi çiftlikteki kullanımı azalma hedefi koydu.

Girişimin başlamasından iki yıl sonra, 31 Ekim 2019 tarihinde, Birleşik Krallık'taki somon ve alabalık yetiştiriciliği sektörünün kullandığı antibiyotik seviyesini de içeren sonuçları yayınladılar.

RUMA, alabalık sektörü için üretilmiş kg balık başına 20 mg, somon sektörü içinse üretilmiş kg başına 5 mg üst sınır koydu. 2018 yılı üretimini de kapsayan en son rakamlar ise alabalık sektörü için 13 mg/kg olarak bulundu ve alabalık için antibiyotik kullanımı hedeflerine ulaşıldığını gösteriyor. Fakat somon sektörü için belirlenen üst sınırın altına henüz düşülebilmiş değil. Somonda kullanım antibiyotik miktarı ise 6.5 mg/kg olarak kaydedildi.

Raporun sunduğu belki de en önemli bir diğer veri, gıda olarak kullanılan ürünleri üreten sektörlerin hiç birisinde insan sağlığı için kritik öneme sahip olan HP - CIA tipi antibiyotiklerin kullanılmadığını göstermesi.

Somon yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımınınn azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması konusundaki uzun vadeli zorluklara bakıldığında, RUMA'nın raporu alabalık için aşı finansmanı, geliştirilmesi ve erişimi konusundaki zorluklara işaret ediyor. Kaldı ki kara tesislerinde büyütülmüş tüm somonlar denize aktarılırken mutlaka aşılanıyor.

Bununla birlikte RUMA somonların parazitik özellikteki deniz bitlerinden temizlenmesini sağlamak için temizleyici balık gibi çözümleri geliştirilmesi için hala biraz faaliyet alanının olduğunu belirtiyor.

thefishsite.com'daki içerikten Türkçe'ye aslına uygun olarak çevrilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]