Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]


Su ürünleri sektöründe kullanılan teknoloji çok kısa bir süre içinde basit tahta çerçeveli kafeslerden yüksek teknoloji ürünü dayanıklı ve uzun sürelerle kullanılabilen karmaşık sistemlere dönüştü. Bundan daha da ötesi su ürünleri sektöründe meydana gelen bu değişim, yetiştiriciliğe alınan türe ve  türün ticari hacmine göre daha farklı boyutlarda benimsenmekte. Günümüzde Avrupa Birliği sınırları içinde mavi teknoloji kullanımıyla birlikte verimliliğini önemli ölçüde arttırabilecek pek çok tesis var.

Bu yazı, daha önce yayınlamış olduğumuz "Uzak görüntüleme ve enerji sistemleri su ürünleri sektörünün geleceğinde önemli rol oynayacak" başlıklı yazının ikinci kısmıdır.

Türlerin büyütülmesi ve hayatta kalmalarını sağlamak için farklı teknolojiler uygulanabilir. Geleneksel olarak şimdiye dek, sektördeki teknoloji geliştirme çalışmaları, balıkları beslemek için kullanılan gıda ve katkı maddelerinin ve hastalıkları önlemek için gereken aşıların incelenmesi üzerine olmuştur. Fakat bugünlerde işler biraz daha farklı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kara tabanlı yetiştiricilik ve açık deniz petrol platformları gibi başka sektörlerden adapte edilmiş başka mavi büyüme teknolojileri var. Tatlı su sistemlerindeki tank tasarımında hidrodinamiğin kullanımı ve bazı tesislerde su devirdaim sistemlerinin kullanılması şimdi verilebilecek iki teknolojik yenilik örneği. Deniz tabanlı çiftliklerdeki teknolojik gelişmeler arasında ise açık deniz kafes sistemleri için özel kafeslerin geliştirilmesi ve atık yönetimini iyileştirip atıkların çevreye ve özellikle deniz tabanına olan etkilerini azaltmak için multi-trofik su ürünleri yetiştiriciliğinin entegrasyonu sayılabilir.

Su ürünleri sektöründeki teknoloji kullanımının avantajları somut ve sağlam temellere dayanır. Örneğin post-larva aşamasındaki karideslerin sayımını yapan bir sistemin başında duran personel, fiziksel olarak o işi yapan iki kişinin yerini alabilir ve bu işi yaparken zamandan tasarruf ederken aynı zamanda işini doğru yapma oranını %60 oranında arttırabilir. Diğer bir örnek ise,  kamera ve sensör teknolojileriyle donanmış akıllı besleme sistemlerini kullanarak balıkların ne zaman doyduklarını ve yem almayı kestiklerini tespit ederek yem giderinden %20'ye varan tasarruf sağlanabilir.

Burada belirtilen teknolojiler yalnızca göz önünde olan ve piyasada kendine yer açmayı henüz başarmış olan girişimler. Halihazırda üzerinde çalışılmaya devam eden sayısız proje su ürünleri sektörünün geleceğinde önemli rol oynayacak. Geleneksel olarak yaşattığımız yetiştiricilik metodlarını daha yeni jenerasyon yöntemlerle değiştirmek yaptığımız işi daha da kaliteli ve güvenilir bir hale getirmenin doğru yolu olacak. Her ne kadar mekanizasyon bugün mesleğimiz için çok acımasız ve amansız bir rakipmiş gibi görünse de gelecekte vazgeçilmez bir bileşen olacak ve insanlar artık fiziksel iş gücünden çok beyin gücüyle çalışarak işlerinden daha fazla verim almaya başlayacak.

Teknolojik yatırımların faydalarını bir kaç başlık altında toplayabiliriz; zamandan ve paradan tasarruf, verimlilik artışı, kalite kontrolü ve artışı, efektif zaman kontrolü olarak çok basit bir şekilde bir kaç kategoriye ayırdığımız bu avantajların nihayet noktasını tüketicilere doğru kaynaklar kullanılarak sunulmuş ürünlerin sunulması olduğu kadar günden güne daha da kritik bir noktaya doğru giden çevrenin iyileştirilmesi için iyi bir yönetim mekanizmasının kurulması oluşturuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]