Daha az stresli su kalitesi ölçümü için robotik balık teknolojisi

Floransa Üniversitesi ve Otomasyon ve Robotik Enstitüsünden bir grup bilim adamı, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlardaki su kalitesini ve kimyasını daha iyi ölçmek ve yetiştiriciliği yapılan balıkların stres düzeyini minimize etmek için kendi kendine hareket eden bir robot balık geliştirdi. Bir su altı aracı olan bu robot balığın üzeri biyo ve suyun içinde anlık ölçüm yapabilen sensörlerle donatıldı ve balığın yaptığı ölçümlerin aynı anda bir monitör vasıtasıyla gözlemlenebilmesi sağlandı.

Bir su ürünleri yetiştiriciliği çiftliğinde meydana gelebilecek olan anormal durumları mümkün olduğu kadar önceden keşfetmek ve anlık olarak meydana gelen sıkıntıları doğru şekilde anlayabilmek için son derece önemli olan ölçüm teknolojileri, yetiştiriciliği yapılan türlerin biyolojik streslerini de minimize edecek şekilde evriliyor. Balığın yüzme hareketlerini taklit eden bu yeni robot balık da bu fikirden yola çıkılarak geliştirildi.

Tüm dünyada, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün en hızlı büyüyen gıda sektörü olduğu artık kaçınılmaz bir gerçek. Balıklar, kabuklular, yumuşakçalardan oluşan global su ürünlerinin yarısına yakını bugün insanlar tarafından tüketiliyor. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin su sistemlerinin kalitesinin ve yetiştiricilik ürünlerinin stres seviyelerinin optimal seviyede tutulması da gerekiyor. Su kalitesinin kontrolünün optimal seviyede tutulmasının şartları arasında ise suyun içindeki gazların miktarı ile suda halihazırda var olan besin maddelerinin miktarının da sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Robot balık fikri de bu ölçümleri sürekli kılmak ama su ürünleri üzerinde stres yaratmamak fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiş bir iş.

Robot balık ihtiyaç duyulan işlevleri yerine getirmek üzere farklı şekillerde programlanabiliyor. Suyun içindeki çözünmüş gazları ölçmek, suyun kalitesini takip etmek ve hatta su ürünlerinin sağlığını doğrudan etkileyen asidite gibi parametreleri de izleyebiliyor. Polikarbonattan üretilmiş olan robot balığın boyu baştan kuyruğa yalnızca 30 cm kadar.

Su ürünleri tesislerinin su kalite kontrolündeki stres faktörünü azaltmak fikri üzerine geliştirilmiş olan robot balık ölçüm teknolojilerinde önemli bir yere konumlanacak.

ecnmag.com adresindeki haberden Türkçe'ye adapte edilmiştir.

Doğa ile uyumlu olan ve doğanın bir parçasıymış gibi ona ayak uydurabilen teknolojiler yeni dünya düzeni içinde kendilerine mutlaka yer açacak. Elbette burada kötü tasarlanmış ve film setlerinden fırlamış bir mekanik Jaws'tan bahsetmiyoruz.

Su ürünleri mühendislerinin yapabileceği 9 iş yazısını hazırlarken sensör teknolojisini bu yenilikçi iş grupları arasında sıralamıştık. Sensörler bugün bile hayatımızın her yanındayken özellikle açık denizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanacak. Kısa zaman içinde kesin sonuçlar veren sensörler her ne kadar mekanizasyonun insan iş gücü üzerindeki olumsuz etkileri gibi görünse de bilginin değer kazandığı bu çağda su ürünleri profesyonellerinin en büyük yardımcıları arasında olacak.