Bilinçli su ürünleri tüketimi için kime hangi sorumluluklar düşüyor?

Bilinçli su ürünleri tüketimi için kime hangi sorumluluklar düşüyor?
Su ürünlerinin içeriklerine baktığımızda karşımıza çıkan profillerin şu anda toplumun ihtiyaç duyduğu besin ihtiyaçlarını karşılamak için son derece doğru ve yerinde olduğunu görüyoruz. Somon, levrek, çipura, karides, ıstakoz, midye, istiridye gibi su ürünlerinin hemen hemen hepsinin sunduğu protein, yağ, aminoasit, vitamin ve mineral miktarı karasal kaynaklı olanlardan çok daha iyi durumda. Fakat bu besinlerden elde edilecek olan kaynakların elde edilişlerinden tüketilmelerine kadarki basamaklarının da dikkatli planlanması gerekiyor.

Çevreye daha duyarlı, sürdürülebilir ve bilinçli bir su ürünleri tüketimi artık yalnızca sürdürülebilirlik şekilde elde edilmiş su ürünlerini tüketmekten geçmiyor. Üretim, hasat, işleme, pazarlama ve tüketicinin sorumlulukları da artık sürdürülebilirlik ve çevrecilik kriterleri içinde değerlendiriliyor.

Çevreci su ürünleri tüketimi bilincinin ilk basamağı, su ürünlerinin üretimi tesislerinde başlıyor. • Çalışanların çalışma ortamlarındaki emniyetlerinin ve güvenliğinin sağlanması

 • Tesisin karbon emisyonunun azaltılması ve uygun olan teknolojileri benimsemek

 • Ekoturizme katkıda bulunmak için projeler geliştirmek

 • Kaçak avcılıkla başa çıkmak ve azaltmak için çaba sarf etmek

 • Biyoçeşitliliği korumak

 • Soğuk zinciri benimsemek ve kullanmak


İşleme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kriterler: • Enerji verimliliğini iyileştirmek için çalışmalar yapmak

 • Karbon emisyonunu düşürecek önlemler almak

 • Uygun teknolojiler geliştirmek ve benimsemek

 • Ortaya çıkan yan ürünleri geri dönüştürmek için süreçler geliştirmek

 • Altyapı çalışmaları yapmak ve altyapıları geliştirmek

 • İnovasyon için yatırım yapmak ve inovasyonu geliştirmek


Toptan yada perakende su ürünleri tedarikçilerine düşen görevler: • Su ürünlerinin taşınması sırasında kullanılan araç gereçlerini iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi

 • Geri dönüştürülmüş yada geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanması

 • Atık miktarını azaltmak için önlemler alması


Perakende su ürünleri satıcılarına düşen sorumluluklar: • Paketlemede kullanılan malzeme miktarını azaltmak ve bu maddeleri geri dönüştürülebilir malzemelerden seçmek

 • Atık miktarını azaltmak için yöntemler geliştirmek

 • Transfer için kullandığı araçları çevreye duyarlı hale getirmek

 • Sürdürülebilir su ürünleri tüketimi alışkanlığını öne çıkarmak


Tüketicilerin su ürünleri tüketiminde üstlenmesi gereken sorumluluklar: • Geri dönüşümü teşvik etmek

 • Besin atıklarını azaltmak

 • Tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek

 • Sürdürülebilir su ürünleri tüketimi hakkında bilgilendirmek ve besinlerin karbon ayak izlerini azaltmak

 • Geri dönüştürülebilir atık yönetimi hakkında bilinçlendirmek


Doğa ile uyum içindeki bir su ürünleri kaynağını sağlamak ve bu süreçte değişen koşullara adapte olabilmek için toplumun içindeki hemen hemen her kademedeki gerçek ve tüzel kişilerin çabaları yavaşta olsa karşılığını buluyor. Daha saygılı avlama metodları ile dünyadaki su ürünleri kaynağının yönü avcılıktan yetiştiriciliğe doğru dönerken aynı zamanda türlerin korunması ve popülasyonlarının kendilerini toparlayabilmesi için gerekli girişimler de yapılıyor. Yetiştiriciliği daha iyi ve verimli bir hale getirebilmek için araştırmalar ardı ardına yayınlanırken çevreyi ve deniz ekosistemi üzerine çalışan girişimlerin sayısı artıyor.

Yorum Gönder