Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Su ürünleri üretimi, dünyadaki her kesimden insanın protein ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki en iyi seçenek. Yakın zamanda doğadan yapılan avcılıktan daha fazla miktarda su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılacağı öngörülüyor.

Dünyadaki su ürünleri üretimine genel bakış

Dünyadaki su ürünleri üretimini miktarlarına baktığımızda, %60.75 ile Çin ilk sırada yer alıyor. Çin'i %25,78 ile Endonezya, Filipinler, Hindistan, Bangladeş, Vietnam ve Güney Kore'nin oluşturduğu Asya grubu izlerken %1,53 ile Avrupa Birliği bu listenin sonlarında yer alıyor. Su ürünleri tüketimi yönünden son derece iyi ve rafine bir pazara sahip olan Avrupa Birliği sınırları içindeki ülkeler, şartlara bağlı olarak su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bir hayli geride görünüyor.Avrupa'daki su ürünleri üretimi

Su ürünleri üretimi payı içinde yer alan ürün grupları, Avrupa Birliği'nin üretim skalası içinde genel olarak üç başlık altında toplanabiliyor. Kıyı şekillerine ve tüketime bağlı ticari kazanç düşünüldüğünde su ürünleri üretiminin yarısını kabuklu ve yumuşakça su ürünleri oluşturuyor. Midye ve istiridye ise bu su ürünlerinin başlıca iki kalemini teşkil ediyor. Kabukluları okyanus ve denizlerden elde edilen türler %27 ile takip ederken tatlı su türleri %23 ile yetiştiricilik tür dağılımını tamamlıyor.  Deniz balıkçılığının temel kalemlerini Türkiye'de de olduğu gibi çipura ve levrek oluştururken özellikle soğuk ve kuzey denizlerde somon da öne çıkıyor. Tatlı sularda yapılan yetiştiricilikte ise alabalık ve sazan türlerinin öne çıktığı görülüyor. Toplam üretim miktarı ise 1.25 Milyon ton olarak veriliyor.Avrupa Birliği Sınırları içinde 5 ülke su ürünleri üretiminde öne çıkıyor.

Her ne kadar tüm Avrupa Birliği belirli bir alanı temsil etse de, birlik içinde bazı ülkeler ekonomik, coğrafi ve denizcilik kabiliyetleri ile diğer ülkelerin önüne geçiyor. Avrupa Birliği sınırları içine yer alan ve su ürünleri üretimi konusunda iyi bir yetiştiricilik ekonomisine sahip olan ülkeler İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Yunanistan olarak görülüyor.  Bu ülkelerin öne çıkmasındaki en önemli avantajlarının ise İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın okyanusa olan kıyıları söylenebilirken İtalya ve Yunanistan'daki balıkçılık yönetimi konularındaki kararlılıkları Türkiye'ye yakın yerlerdeki bu ülkeleri su ürünleri üretimi konusunda Avrupa Birliği içinde söz sahibi yapıyor.

Avrupa Birliği taze, lokal ve sağlıklı su ürünlerinin temin edilmesini ve izlenmesini sağlarken aynı zamanda tüketiciyi, yetiştirilen su ürününü ve çevreyi korumak için sıkı kuralları da takip etmektedir.Avrupa Birliği içinde su ürünleri tüketimi

Avrupa Birliği sınırları içindeki su ürünleri tüketimi, özellikle Türkiye ile kıyaslandığında son derece yüksek. Birlik içinde yaşayan bir birey, ortalama olarak yılda 23,1kg su ürünü tüketiyor. Bir kişinin tükettiği bu ürünlerin miktarının yaklaşık dörtte biri, %24 ise yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş kaynaklardan geliyor. Bu kaynağın ise temel tedarik lokasyonlarına baktığımızda ise halen yarısından fazlası, %57 gibi oranın Avrupa Birliği sınırlarının dışından geldiğini görüyoruz. Norveç, Avrupa Birliği'nin üyesi olmamasına rağmen Avrupa Birliği için asıl su ürünleri tedarikçisi görevini üstleniyor.

Tüketim alışkanlıklarına baktığımızda, Avrupa Birliği içinde en çok tüketilen su ürünlerinin midye ve somon olduğu anlaşılıyor. Birlik sınırları içinde tüketilen her 10 midyenin 9 tanesi artık yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor ve bu oran, yüzdeye vurduğumuzda %90'a tekabul ediyor.Avrupa'daki su ürünleri sektöründe kariyer ve iş imkanları

Küçük bir oran içinde, su ürünleri sektöründe iş yapanların sayısı Birlik içinde 85.000 kadar fakat bununla birlikte sınırlar içinde 14.000'den fazla su ürünleri girişimi var. Bu girişimlerin %90 kadarı 10 kişi altında çalışana sahip olan mikro işletmeler.

Su ürünleri tüketiminin temeline baktığımızda, bu ürünlerin tüketimi yağlar, sağlıklı protein ve mineralleri sağladığı için tercih ediliyor ve Avrupa Birliği içinde üretimi yapılan su ürünlerinin yumurtadan sofraya kadar olan tüm üretim ve büyütme safhaları bir veritabanı ile kolaylıkla ve herkes tarafından takip edilebiliyor.

Doğal yollarla yapılan balıkçılık artık ihtiyaç duyulan su ürünlerinin tümünü karşılayabilecek kapasitede değil. Bunun için sürdürülebilir balıkçılığın farkındalığının yaratılmasına ve bunun desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor. Su ürünleri yetiştiriciliği, vahşi ortamda yaşayan stokların kendini toparlayabilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır.Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan infografiği indirmek için buraya tıklayın. (PDF)

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan infografiğin Türkçe adaptesini indirmek için buraya tıklayın.(PDF)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]