Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Avrupa Komisyonu tarafında yayınlanan bir infografik, Avrupa kıyılarındaki yasa dışı, kayıt dışı ve kontrolsüz balıkçılıkla (IUU) mücadelenin önemini vurguluyor. Üzerinde bu üç başlığın etkilerine dair bilgiler taşıyan infografik, su ürünlerinin avcılığında sürdürülebilirliğe de dikkat çekiyor.

Yayınlanan infografikte yasa dışı balıkçılığın 3 özelliği öne çıkıyor:

  1. Avcılığın izinsiz yapılması

  2. Korumaya ve bölgesel balıkçılık yönetimi organizasyonlarının tedbirlerine karşı olması

  3. Ulusal yada uluslar arası kurallara yada yaptırımlara karşı olması


Bu 3 maddenin kısa ve uzun vadede, su ürünlerinin sürdürülebilir avcılığına etkileri, stokların korunması ve türlerin soylarının devam ettirmelerini başarması üzerinde olumsuz etkileri var.

Rapor edilmeyen ve ya lokal ya da uluslararası balıkçılık yönetimi organizasyonlarına rapor edilirken ihlal edilen balıkçılık aktivitelerinin etkilerinden bahsediyor.

Düzenlenmemiş ve kontrolsüz şekilde sürdürülen su ürünleri avcılığının herhangi bir bandıra taşımayan araçlarla yapıldığından ve bu araçlarla yapılan avcılığının su ürünlerinin stoklarına zarar verdiği belirtiliyor.

IUU Balıkçılık Davranışları

Yayınlanan infografikte yer alan bilgilere göre, IUU balıkçılık davranışları ile yapılan avcılığın değeri her yıl yaklaşık 10 Milyar Euro'yu buluyor ve dünya genelindeki tüm su ürünleri avcılığının %19 gibi bir oranının bu şekilde avlandığı rapor edildi. Bu durum, küresel ölçekteki sürdürülebilir su ürünleri avcılığının önündeki en büyük tehlikelerden birisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca yasadışı, kontrolsüz ve kayıt dışı avcılık aktiviteleri sucul ekosistemin dengesinin de bozulmasına neden oluyor. Türlerin soylarının devamını sağlamaları, aşırı miktarda bireyin yada küçük ve henüz üreme çağına gelmemiş / hiç yumurta dökmemiş bireylerin ortamdan çekilmesiyle tehlikeye girerken kontrolsüz ve standartdize edilmemiş metodlar, av sahalarını tahrip ederek canlıların av sahalarında üreme kabiliyetlerinin önüne geçiyor, üreme döngülerini geçici yada kalıcı olarak değiştiriyor. Bu etkilerin bir yandan elbette ki sosyo-ekonomik etkileri de söz konusu.Kontrolsüz, kayıt dışı ve yasa dışı avcılık karşısında Avrpa'nın aldığı önlemler ise başlıca üç başlıkta toplanıyor.

  1. IUU Yönetmeliği: Avrupa Konseyi'nin N°1005/2008 tüzüğü, yasa dışı avcılığı önleyecek, insanları yasa dışı avcılık yapmaktan caydıracak, yasa dışı, kuralsız ve kayıt dışı balıkçılığın önüne geçecek maddeleri içeriyor.

  2. N°1006/2008 Konsey Tüzüğü, balıkçılık için yetki faaliyetlerini düzenleyen maddelerden oluşuyor.

  3. N° 1224/2009 Konsey Tüzüğü ise ortak balıkçılık politikalarına uyum sağlamakla ilgili bir topluluk kontrol sisteminin detayları barındırıyor.


Avrupa Birliği'ne üye ve üye olmayan devletler arasındaki iletişimin sağlanması

Avrupa Birliği, birliğe üye olmayan devletlerle, bu devletlerin uluslar arası kurallara uymalarını sağlamak için yakın bir şekilde çalışıyor. Avrupa Birliği'nin bu konu üzerinde önemle durmasının nedenleri arasında ise IUU balıkçılık aktivitelerinin yarattığı haksız rekabeti sınırlamak, gıda güvenliğini sağlamak ve sosyo-ekonomik koşulların tehdit olmasını engellemek başlıca üç maddeyi oluşturuyor. Avrupa Birliği avcılık sertifikasyon sistemi, su ürünleri ihracatı, ithalatı ve yeniden satışını gerçekleştiren herkes için anahtar rol üstleniyor.İletişim mekanizması nasıl sağlanıyor?

Eğer üçüncü bir ülke uluslararası kuralları yerine getirmekte sorunlar yaşarsa Avrupa Komisyonu, 6 ay içinde resmi yollardan ülkeyle bağlantıya geçiyor. Eğer ülke, 6 ay içinde halihazırda var olan durumunu daha iyiye doğru düzeltirse bu 6 aylık ,iletişim kurma süresi uzatılabilir ve ön teşhis adı verilen bu durum kaldırılabilir.

Fakat diyalog içine girilen ülke,6 ay içinde uluslararası kuralları yerine getirmeye başlamazsa ülke, Avrupa Birliği'nin işbirliği içinde olmadığı ülkeler listesine alınıyor. Bu listeye giren ülkeler, tüm ürünleri için bir engelleme uygulanır ve yalnızca avcılık belgesi olan ürünlerin Avrupa Birliği'ne girmesine izin verilir. Fakat listeye alınan bu ülkelerin bayraklarını taşıyan gemilerin avladığı ürünlerin Avrupa Birliği'ne girmesine izin verilmez. Karar, bu ülkelerin suları içinde Avrupa Birliği ülkelerinin bayraklarını taşıyan gemilerin avlanmasının da yasaklanması yönünde bir dizi önlemleri barındırır.

Kısaca, artık kontrol dışı avcılığın önüne geçmek için, dünyadaki en büyük su ürünleri pazarlarından birisi olan Avrupa Birliği'nin de kalıcı, kesin ve yaptırım derecesi son derece yüksek kuralları var. Çevreye saygılı ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanarak türlerin dünya üzerinden yok olmasını önlemenin yanında dünyadaki herkesin su ürünlerinden eşit şekilde erişebilmelerini hedefleyen amaçlar taşıyor. Bunun yanında sucul kaynakların korunması ve yeni kaynakların oluşmasını desteklemesi yönünden de Avrupa Birliği mevzulatları, pek çok ülkenin inceleyerek kendi kuralları içinde yer vermesi gereken düzenlemeleri kapsıyor.

PDF formatındaki infografiği bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

[wpdm_package id='838']

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]