Ana içeriğe atla

Su ürünleri mühendisinin yapabileceği 9 yenilikçi iş

Bugün etrafımıza baktığımızda, herhangi bir meslek dalı için artık belirli sınırlarla çizilmiş iş alanları yok. Günden güne artan teknolojik imkanlar ve bu teknolojik imkanlara bağlı olarak genişleyen ufuklar, herhangi bir meslek dalı için daha önceden belirlenmiş kalıpların yıkılarak mesleklerin daha geniş kapsamlı ve daha nitelikli işler yapabilmesine imkan tanıyor.

Türkiye için baktığımızda, özellike su ürünleri mühendisliği alanından mezun olan mühendislerin çalışma alanlarının balık çiftlikleri, akademi ve özellike de devlet istihdamı üçgeninde yoğunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin bir iç su ekosistemine sahip olan bir ülke için temel olarak öne çıkan bu üç alan, su ürünleri mühendislerinin temel çalışma alanlarını ve mühendislerin potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmakta yetersiz kalabiliyor.

Dünya çapında ise su ürünleri mühendisliği ya da uzmanlığı ile ilişkilendirilmiş yeni jenerasyon iş alanlarının sayısı günden güne artıyor ve su ürünlerinin dünya denizlerindeki popülasyonlarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak bu iş alanlarının önemi artıyor.

Gerek ülkemiz için gerekse dünya çapındaki gelişmelere baktığımızda, su ürünleri mühendislerinin çalışabileceği yeni iş alanları, mesleğin kalitesini ve niteliğini şimdiden arttıracak gibi görünüyor. Bu yeni iş alanlarından bazılarına şimdi göz atmanın tam zamanı.


Su ürünleri tesisleri planlayıcısı
Artan çevresel duyarlılıklar, öncelikli olarak kıyılarda konumlanmış olan su ürünleri yetiştiriciliği çiftiklerinin (özellikle balık yetiştiriciliği yapılan çiftlikler) kendilerini modernize etmesi için su ürünleri mühendislerine iyi birer fırsat verdi. Standartları yükselen, çevreyle dost üretim modeline mümkün olduğunca yakın tesisler, su ürünlerinin alıcıları tarafından da üreticilerden talep edilen başlıca mekanizmaların başında geliyor artık. Dünyada, son kullanıcı yediği su ürününün geldiği yerin nasıl bir yer olduğunu merak ediyor ve önemsiyor, hatta iyi şartlarda yetişmiş su ürünlerini üretmiş tesislerin ürünlerini satan yerleri tercih ediyor.

Bu aşamada, dünya standartlarını gözeterek planlanmış su ürünleri tesislerinin önemi günden güne artıyor. Üniversitede tesis planlama derslerini alarak mezun olan su ürünleri mühendislerinin kariyer olanaklarının bir tarafını, tesis planlama gibi önemli bir konu oluştuyor. Fonksiyonel, çevre dostu, profesyonel görünümlü ve verimli bir tesisin tasarımını gerçekleştirmek, su ürünleri mühendislerinin de ufkunu genişletecek en önemli mesleki başarılardan birisi olabilir. Tesis planlama modeller için Uzakdoğu ülkelerinde gerçekten çok iyi işler var. Türkiye'deki gelişmeler içinse Aquapena gibi şirketler, geliştirdikleri sistemlerle öne çıkıyor.

Su ürünleri genetik araştırmacısı
Genetik mühendisliği alanında çalışan uzmanlarla birlikte çalışan su ürünleri mühendisleri, yetiştiriciliği yapılması planlanan su ürününün niteliği ve niceliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Özellikle Avrupa'nın bazı kesimlerinde hala genetik yönden modifiye edilmiş canlılara karşı bir önyargı, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sürüyor. Bu gibi toplumlar, bazı canlıların genetiklerini değiştirmenin yanında, normal şartlar altında genetik yönünden güçlü bireylerden bazı koloniler oluşturarak genetik modifikasyonlara gerek kalmadan türleri daha güçlü ve dış etkilere dayanıklı hale getirmeye çalışıyorlar. Özellikle Norveç gibi su ürünleri üretimi yönünden öne çıkmış ülkelerde bu gibi araştırmalarda su ürünleri mühendisleri kendilerine çalışma ve araştırma alanı yakalayabiliyor.

Kabuklu su ürünleri yetiştiricisi
Kabuklu su ürünleri, Avrupa'da olduğu kadar artık Türkiye'de de önemli bir pazara sahip. Akdeniz midyesi ve kum midyesi gibi bazı türlerin bol, hızlı ve ekonomik üretimi, su ürünleri mühendisleri için orta-uzun vadede karlı görünüyor. Farklı üretim metodları ile üretilen bu ürünler, yakın ve uzak batı ülkelerinde kendilerine alıcı bulabiliyor.

Kabukluların yanında yengeç, kurbağa, salyangoz gibi diğer farklı su ürünleri yetiştiriciliği modelleri, Türkiye içinde kendlerine pek fazla pazar bulamasa da Avrupa yönünde yatırımcılara gelir getirebilecek önemli parametreleri oluşturuyor.

Örneğin, Amerika'da, Kaliforniya kıyılarında gözlenen fazla miktardaki ağır metalin ortamdan elimine edilmesi için midye tarlalarının kurulması, ülkedeki en iyi ekolojik temzilik metodlarından birisi ve sistem su ürünleri mühendisleriyle birlikte kurularak işletilmeye başlandı.

Polikültür tasarımcısı
Belirli bir alan içinde, birden fazla tarım / hayvan ürün grubu çeşidini yetiştirebilmek, günden güne azalan tarım alanlarında önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Birim alanların, farklı ihtiyaçlara sahip olan türler tarafından aynı anda kullanılması, belirli bir bölgenin daha verimli ve ekonomik kullanımını sağlarken aynı zamanda, toplulukların besin ve özellikle protein eldesini de kontrol altında tutup sürdürülebilir halde tutabilmeyi kolaylaştırıyor.

Polikültür metodlarına baktığımızda, Avrupa'da, özellikle Hollanda gibi yüzey alanı küçük olan ülkelerde, havuz sularından çıkan suların domates tarlalarında kullanıldığını görüyoruz. Benzer şekilde Afrika'nın belirli kesimlerinde, protein elde etmek yönünde sıkıntı yaşayan toplumlar için kurulmuş olan bitki ve balık kombine üretim sistemleri var. Ayrıca, yakın zamanda gün ışığına çıkan deniz üstü tesisler, gün ışığından doğrudan ve daha ekonomik biçimde yararlanabilmek için günümüz su ürünleri mühendislerine yol gösteriyor.

Sensör tasarımcısı
Teknoloji çağında, hangi amaçla olursa olsun, su ürünleri yetiştiriciliği yapan herhangi bir mühendis için sensörler artık günden güne daha fazla önemli hale geliyor. Kısa zaman içinde kesine yakın sonuçlar sunan sensörlerin tasarımı, su ürünleri mühendislerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilecek sınırsız bir ufka sahip. Tesisleri daha iyi hale getirebilmek için yem sensörleri, predatör sensörleri yada kapasite sensörleri geliştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinin önüne bambaşka yetenekler koyabilir.

Su ürünleri sektörü bilişimcisi
Bilişim, toplumun her anında işimize yarayan çözümleri sunan eşsiz bir deneyimdir. Bir su ürünleri mühendisi, birlikte çalıştığı tesisin işleyişini mümkün olduğu kadar otomatize edip en iyi şekilde sürdürülebilir kılabilir. Yemleme saatlerinin çeşitli uygulamalar ile sabitlenmesi, su kalite parametrelerinin düzenli olarak bulut teknolojileri kullanılarak yedeklenmesi, raporların dijital ortamlarda hazırlanması, su altı ve üstü tesis güvenliğinin sağlanması için kullanılan güvenlik ekipmanlarının iletişimi gibi konuların tümü, kolaylıkla su ürünleri sektörünün bilişim alt biriminde çalışan mühendisler tarafından sağlanıp kontrol edilebilir.


Su yönetimi ve temizliği uzmanı
Su ürünleri tesislerinin en önemli kalemlerinden birisinin ürünün yetiştirildiği su olduğunu düşünürsek, bu suyun temizliğinin tesise daha girmeden kontrol edimesi ve tesiste kullanıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesinin sağlanması, su ürünüleri mühendislerinin görev alanına girebilir. Havuzlardan çıkan suların tarla sulamada kullanılması yada bahçelere doğal gübreli su olarak sağlanması su yönetiminin en iyi örneklerindendir.

Suyun temizliğinin ve fiziksel özelliklerinin kullanıldıktan sonra tıpkı kullanılmamış gibi bırakılması da su temizliği uzmanlığına girer. Filtrasyon tasarımları, arıtım mekanizmaları yada eğer denizel bir yetiştiricilik ortamındaysa bölgenin deniz çayırları ve otlakları yönünden zengin hale getirilip başlı başına yeni bir mikro ekosistem geliştirilmesi, su ürünleri mühendislerinin uzmanlık alanlarından birisi kabul edilebilir.

Su ürünleri turizmcisi
Su ürünleri yetiştiriciliğinin yaptığı tesisler, her geçen gün daha fazla insan tarafından merak ediliyor. Balıklar yada diğer canlılar ne tür ortamlarda yetiştiriliyor, yetiştirilirken hangi süreçlerden geçiyor, nasıl ve nelerle besleniyor hatta nasıl hasat ediliyor; bütün bunlar su ürünleri mühendisleri için bir turizm yatırımı olarak düşünülebilir. Bir su ürünleri mühendisi, anlaşmaya vardığı su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislere düzenli olarak geziler düzenleyerek gelir elde edebilir. Hatta bu geziler esnasında, aktif katılımlı aktiviteler ile ilgiyi bu gezilerin üzerine çekerek yetiştirilerek elde edilmiş su ürünlerinin toplum üzerindeki algısını değiştirmeye başlayabilir.

Tek hücre protein kaynakları çalışmacısı
Tek hücre proteinleri, yani alg gibi kaynaklar önümüzdeki dönemlerde hem yetiştiricilik hem de doğal ortamlardaki varlıklarıyla önem kazanıyor. Kolay, bol ve ucuz eldesi ile yüksek değere sahip olan Spirulina gibi tek hücreli algler, besin yada su temizliğinin sağlanarak su tasarrufu yapılması gibi günden güne önem kazanan konularda öne çıkıyor.

Tüketimin yanında, tek hücrelilerin biyolojik / fizyolojik karakterleri, hammadde üretimi açısından da son derece iyi bir gelecek vaadediyor. Bir çok alg, şu anda bile beslenme ve tedavi gibi insanlığın vazgeçilmez iki pazarında aktif olarak yer bulurken, bunların kullanım alanı kullanım alanı kısıtlanan pazarların artmasıyla birlikte daha da öne çıkacak ve tek hücreliler ile çalışabilecek en yetkin meslek dalının su ürünleri mühendisleri olduğunu düşünürsek, şimdiden tek hücreliler hakkındaki bilgilerimiz tekrar etmemizde fayda var.


Su ürünleri mühendislerinin çalışabileceği yeni alanlar, elbette ki bunlarla sınırlı değil. Yapmamız gereken tek şey ufkumuzu genişletebildiğimiz kadar genişletmek ve yenilikleri takip etmek.

1. fotoğraf: http://goo.gl/FyPXHz
2. fotoğraf: http://goo.gl/jV5pQk
3. fotoğraf: https://goo.gl/h9Odjy

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mavi yengeç: sürdürülebilir bir su ürünleri yetiştiriciliği alternatifi olabilir mi?

Mavi yengeç, Callinectes sapidus, Amerika kıtasındaki önemli nehirlerden birisi olan Mississippi'nin tarihi ve ekonomisi üzerinde uzun yıllardır çok önemli bir rol oynadı. Tüketiciler mavi yengeçten yapılmış olan atıştırmalıkların keyfini iştahla sürerken doğadaki mavi yengecin baş etmesi gereken önemli bir sorun var: popülasyondaki azalma. Bu, yereldeki balıkçıları da zora sokan önemli bir sorun. 2000'li yılların başında kurulan Mississippi Üniversitesi Mavi Yengeç Kuluçkahanesi, mavi yengeç yetiştiriciliğini gerçekçi hale getirmek üzerine çalışıyor. Çabalarının, balıkçılar için kültür yoluyla elde edilmiş mavi yengece bağlı bir ekonomi oluşturmasına ve balıkçıların ekonomilerine katkı sağlayacağını umuyorlar. Thad Cochran Ocean Springs Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Merkezi'nden Dr. Kelly Lucas, "Chesapeake Körfezi'nden mavi yengeç hasadı gerçekten çok düşük olduğunda bu fikir ortaya çıktı" diyor. "Maryland Üniversitesi, körfezdeki yabani hayata destek

Kaspersky ile dünyanın 2050 vizyonunda denize dair neler var?

Yaygın haliyle bilgisayar ve cep telefonları için antivirüs yazılımı olarak bildiğimiz Kaspersky, günümüzde oldukça revaçta olan futurizm ve futurist kurguların temel bileşenini oluşturduğu bir web sitesini yayına aldı. 2050 yılındaki dünyada olacağı öngörülen şeylerin kullanıcılar tarafından bir dünya haritası üzerine eklendiği sistemde teknolojik öngörülerin yanısıra uzay ve özellikle de tarıma yönelik fikirler de yer alıyor. Tarıma dair bazı öngörülerin içinde elbette ki denizle ilgili bazı fikirler var. İşte bunlardan bazıları... 2050 - Dubai - Dikey okanus tarımı Konumunun özellikleri ve tatlı su eksikliği şehri tarıma elverişsiz hale getiriyor. Bu yüzden gıda ithalatı şehir için bu kadar önemli bir masraf. Bölgedeki doğal kaynak eksikliğini telafi etmek için, Studiomobile'den İtalyan mimarlar, ekolojik olarak temiz ürünler yetiştirmek için bölgede ne kadar az kaynak bulunduğunu kullanan Deniz Suyu Dikey Çiftliği projesini geliştirdiler. Dünyadaki tüm tatlı suyun% 70'i tar

Hamsinin 11 faydası: Karadeniz'in mücevheri hakkında bilmeniz gerekenler

  Hamsi, Karadeniz ve bir iç denizimiz olan Marmara Denizi'nin bize sunduğu çok önemli ve faydalı bir değer. Kolay ve bol miktarda yapılan avcılığıyla hamsi, başta insan tüketimi olmak üzere, yem sanayisinin yanı sıra omega 3 yağ asitlerinin üretilmesinde de önemli rol oynayan bir balık. Hamsinin insanlar faydaları arasında kalp sağlığını, hücre ve doku onarımını, kemik sağlığını ve göz sağlığını desteklemeye, cildi ve sindirim sistemini iyileştirmeye,  kilo vermeyi teşvik etmeye, toksisiteyi önlemeye yardımcı olmak var ve hamsi, iyi bir b3 vitamini kaynağı olmasıyla ve demir eksikliğini gidermeye destek olmakla, insanlar için çok değerli bir deniz ürünü. Hamsi, dünya çapında kırmızı et yerine iyi bir alternatif olarak yenen ünlü ve vejeteryan olmayan bir lezzet haline gelen minik balıklardır. Bu özel balık türü, cildinizi beslemekten görme yeteneğinizi korumaya kadar birçok sağlık yararı sağlar. Çoğunlukla salatalarla birlikte tüketilen hamsi, kemiklerinizi güçlendiren fosfor v

Deniz ürünleri, bağışıklık sistemi ve D vitamini arasında bir ilişki var mı?

2020 Beslenme Yönergeleri Danışma Komitesi kısa süre önce, bebeklerde beyin ve göz gelişimini desteklemekten kalp ve beyin işlevini desteklemeye ve yetişkinler için sağlıklı kiloya kadar deniz ürünleri yemenin köklü, ömür boyu süren faydalarını yeniden onaylayan bir Bilimsel Rapor yayınladı. Peki ya D vitamini gıdalar hakkında neler biliyoruz? Çoğu insan deniz ürünlerinin kendileri için iyi olduğunu biliyor - her ne kadar haftalık olarak önerilen 200 - 300 gr veya 2-3 porsiyonu yemeseler bile, ancak, deniz ürünlerine dair dikkatin çoğu anlaşılır bir şekilde balıklarda bulunan güçlü omega-3 yağlarına odaklanyor. Omega 3 yağ asitleri, özellikle hamile anneler ve çocukları için çok önemlidir. Deniz ürünleri, nadir bir D vitamini kaynağıdır. Daha az öne çıkarılsa da, deniz ürünleri, yiyecekler arasında nadir bir D vitamini kaynağıdır. 2020 Beslenme Yönergeleri Danışma Kurulu'nun Bilimsel Raporu, D vitaminini “halk sağlığını ilgilendiren bir besin” olarak tanımlıyor çünkü sadece Amerik

Balıkların solungaçları nasıl çalışır?

 Dünyada yaşayan tüm hayvanlar, yaşamlarını devam ettirmek için nefes alıp verirler. Bazılarının vücutlarının içinde akciğerleri vardır, bazıları derileri vasıtasıyla havayı kullanır, bazıları ise daima açılıp kapanan solungaçlarını kullanarak yaşamları için gerekli olan oksijeni tedarik ederler. Yani kısaca, amaçları ortak olmakla birlikte bu amacı gerçekleştirmek için kullandıkları araçları farklıdır. Şu anda okuyabiliyorsanız muhtemelen insansınız. Bu, oksijeni ağzınız ve burnunuz vasıtasıyla vücudunuzun içine aldığınız ve atık olarak da aynı yollarla karbondioksiti vücut fonksiyonlarınızı yerine getirmek için dışarı verdiğiniz anlamına gelir. Solunum organlarınızı kullanarak aldığınız nefesiniz akciğerlerinizi doldurur ve havadaki oksijen buradan vücudunuzun geri kalanına dağılır. Nefes almamız için oksijene ihtiyacımız var. peki ya suyun altında yaşayan hayvanlar oksijeni nasıl alıyor? Tıpkı biz suyun üzerinde yaşamını sürdüren hayvanlarda olduğu gibi, suyun altındakiler

Somon, sardalya, uskumru ve ringa: Yemek için en sağlıklı 10 balık hangisi?

Dünya denizlerinde 32.000'den fazla balık türü var ve bunların neredeyse her birinin kendine ait karakteristik özellikleri var. Kendi çevremizden ve marketlerden tanıdığımız ürünler arasında olan konserve ton balığı ya da çeşitli formlardaki somon balıkları tüketebileceğimiz tek seçenek elbette ki değil.  Özellikle İspanya kıyılarından uskumrugillerden bir balık olan Bonito, mezgit, ringa ve tilapya gibi diğer balıkların da düzenli ve dengeli beslenme üzerinde önemli yerleri var. Yemek için en sağlıklı balık hangisi? İşi insanların beslenmesi üzerine olan uzmanlar her hafta en az iki porsiyon balık yenmesi gerektiğini üzerine basarak belirtiyorlar. Düzenli balık tüketiminin daha sağlıklı beyinle bağlantısı da var ve dahası, kardiyovasküler sağlığı da güçlendirirken aynı zamanda kilo kaybını da destekliyor. Balık tüketimi ile ilişkilendirilen bir diğer konu başlığı da, balığın bünyesindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kandaki lipidleri güçlendirip kalp rahatsızlıklarına karşı bi

Nasıl spirulina yetiştirirsiniz?

Spirulinaya genel haliyle bir kez daha bakacak olursak eğer, karşımızda, bünyesinde  yüksek protein barındıran bir alg (su yosunu) buluruz. Mikroskop altında bakıldığında sprialsi bir görüntüye sahip olan ve mavi-yeşil alglerin içinde yer alan siyanobakterlerden olan Spriulinayı kuruttuğunuzda elde ettiğiniz kütlenin büyük bir kısmının (60% ile 70% arasında) protein olduğunu görürsünüz. Bu oran, su ürünlerinden elde edilebilecek protein miktarları tablosu içindeki en iyi rakamlardan birine tekabul eder. Bu protein oranın yanında, düşük yağ ve birim kütle başına düşen yüksek mineral ve vitamin oranıyla bu alg, insanların ve diğer canlıların beslenmesi üzerine çalışan profesyoneller için üzerinde durulması ve çalışılması gereken önemli bir türdür. Spirulina’nın içinde neler var? Sucul bir canlı olan spirulinanın bünyesinde yer alan bazı maddeler aşağıdaki gibi: + Vitaminler: Beta Karoten, B1 Thiamine, B2 Riboflavin, B3 Niyasin, B5 Pantotenik asit, B6 Piridoksin, B9 Folate, B12 Colobalimi

Daha yakından tanıyın: Türkiye kıyılarından karidesler

  Çoğu insanın severek tükettiği ve pazarda taze, ayıklanmış, marine edilmiş ve ayıklanarak dondurulmuş formları bulunan karideslerin dünya denizlerinde onlarca farklı türü var ve karides yetiştiriciliği önemli bir su ürünü yetiştiriciliği alanı. Su ürünleri yetiştiriciliğinin ortaya çıktığı yer olan Çin ile yakın coğrafya Hindistan ve tabii ki A.B.D. karides yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmalar yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye kıyılarından yakalanan hangi karidesler yenebilir nitelikte? Her ne kadar "Denizden babam çıksa onu bile yerim" mottosuyla hareket etsek de, özellikle kendi kıyılarımızda yer alan ve diğerlerine göre daha fazla tüketilebilir olan karidesleri tanımakla işe başlayalım. Palaemon longirostris, Metapenaeus monoceros, Penaeus japonicus, Penaeus japonicus, Penaeus semisulcatus, Penaeus kerathrurus bizim denizlerden en fazla çıkan karides çeşitlerimiz. P. longirostris genel anlamda en fazla yayılım göstermiş olan karides türümüz. Marmara deniz

Avokadolu karides salatası - Karidesle yapılabilecek yemekler - 2

    Sağlıklı bir şekilde beslenmeye gayret eden insanların öğünlerine güvenle alabilecekleri karides, salata olarak tükettiğimiz yeşilliklerle de kolaylıkla uyum sağlar. Avokado ise özellikle son yıllarda öğünlerimize giren ve bizim için göreceli olarak yeni bir gıda. İçindeki faydalı yağlarla beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen bir yiyecek. Malzemeler: 1 tane avokado 10 tane karides 1 tane göbek marul 3 - 4 dal maydonoz 1 çorba kaşığı zeytinyağı (veya pişirme kağıdı) İsteğe bağlı baharatlar Hazırlanışı: Temizlenmiş karideslerinizi bir kaşık zeytinyağıyla tavada pembeleşene kadar çevirin. Avokadonuzu küp küp doğrayarak derin bir servis tabağına alın. Göbek marullarınızı elinizle parçalayın, içinde avokadonuzun olduğu tabağın üzerine koyun. Bu tabağın içine tavada çevirdiğiniz karideslerinizi de koyun. Maydonozlarınızı da salatanızın üzerine ekleyin. Öneriler: Pazardan ya da marketten avokado alırken rengi koyu yeşil - siyah olanları tercih etmenizde fayda vardır. Bu koyu renk

Keyfinizin kâbusu balık kılçığı ve bunlardan kurtulma yolları

Hangi pişirme yöntemiyle yapıyor olursanız olun, balık kılçığı onu ikram ettiğiniz en az bir kişi için daima sorundur. Ağız sulandırıcı bir parça balık etini ağzınıza attığınızda dilinize yada ağzınızın içine batarak sizi rahatsız eden ve aldığınız tüm keyfi kaybettiren kılçıklarla neler yapabileceğinize bakacağımız kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu arada, kılçık yada etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden, kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor. Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Çoğu, genellikle herhangi fiziksel bir zarara neden olmadan sindirim kanalından geçip giderken bazen istenmeyen yaralanmalara da neden olabilmekte. Kılçıklardan kurtulmak içinse kusursuz bir gastronomi eğitimi almış olmanıza gerek yok, evde balık pişirirken de alacağınız bir kaç önlem sayesinde balık etindeki kılçıklardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bütün kılçıklar tehlikeli değil