Su ürünleri sektörünü ilgilendiren nitelikli içerikler için doğru adrestesiniz.

Plastik kirliliği: Su ürünlerinde yeni ufuklar – 2

Su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye’de bir ilk: Su ürünlerinde yeni ufuklar.

Derginin ikinci sayısının konusu ise su ürünleri sektörünün geleceğini doğrudan etkileyecek olan PLASTİK KİRLİLİĞİ.

denizdenbabamciksa.com’da daha önce yayınlanmış içeriklerin genişletilmiş sürümleri ve sadece bu mecra için özel olarak geliştirilmiş içerikleriyle Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar – DBCMAG02 yayında. Bu dergi, su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye’de bir ilk.

Her sayısında su ürünleri sektörünü ilgilendiren farklı, güncel ve detaylı bir konuyu işleyen Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin ikinci sayısının kapak konusu, su ürünleri sektörünün geleceğinde oldukça etkili ve önemli bir sorun haline gelecek olan plastik kirliliği.

Plastik kirliliğinin nedenlerini ve çözüm önerilerini incelediğimiz yeni sayımızın diğer konu başlıkları arasında, ilk sayıda da kendine yer bulan “Kızıldeniz Göçmenleri” ve “Akdeniz’de soyu tehlike altında olan türler” de var. Bu başlıklarda ise konuklarımız Balon balığı ile Kırmızı mercan.

Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin yeni sayısındaki diğer başlıklar ise sektördeki işlerin başlangıç noktası olan kuluçkahane, yem optimizasyonu, parazitlerle mücadele ve teknoloji başlıkları oluşturuyor.

Kendine çevremizdeki her alanda kullanım alanı bulan plastiklerin gösterişli renklerinden yola çıkarak yeniden tasarlanan sayfa yapısıyla ve kolay anlaşılır başlıklaryla 2020 yılının Ocak ayının başında yayınlanan dijital dergi, öncelikli olarak Aralık ayının sonunda denizdenbabamciksa.com adresinde yer alan e-mail formuna e-posta adresini bırakan kişilere, ardından da aynı ayın son haftasında Telegram grubuna üye olmuş su ürünleri sektörü çalışanlarına açıldı.

ALG: Su ürünlerinde yeni ufuklar – 1

Su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye’de bir ilk: Su ürünlerinde yeni ufuklar.

Derginin ilk sayısının konusu ise su ürünleri sektörü içinde çok önemli bir yere sahip olan ALG.

denizdenbabamciksa.com’da daha önce yayınlanmış içeriklerin genişletilmiş sürümleri ve sadece bu mecra için özel olarak geliştirilmiş içerikleriyle Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar – DBCMAG01 yayında. Bu dergi, su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye’de bir ilk.

Her sayısında su ürünleri sektörünü ilgilendiren farklı, güncel ve detaylı bir konuyu işleyecek olan Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin ilk kapak konusu, su ürünleri sektörünün diğer sektörlerle de etkileşimini güçlendirip kuvvetlendirecek olan ALG.

Özellikle Uzak Doğu’da önemli bir tüketimlik su ürünü olan su yosunlarının farklı kullanım alanlarına özet haline bakış atarken aynı zamanda su yosunu yetiştiriciliğinin ilk kurallarını öğrenip su yosunlarının diğer sektörlerle nasıl bağlantı sağlayabileceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin ilk sayısındaki diğer başlıklar ise ekolojik dengenin önemli bileşenlerinden olan mercanlar, çift kabuklular ve şu anda global bir sorun olarak kabul edilebilecek olan göçler ve istilacılık.

Minimal bir tasarım ve kolay anlaşılır başlıkları ile Haziran ayının başında yayınlanan dijital dergi, öncelikli olarak Mayıs ayının ikinci haftasında denizdenbabamciksa.com adresinde yer alan e-mail formuna e-posta adresini bırakan kişilere, ardından da aynı ayın son haftasında WhatsApp grubuna üye olmuş su ürünleri sektörü çalışanlarına açıldı. 2 Haziran 2019 tarihinden itibaren de yine aynı adresten ücretsiz olarak indirilebilir.

ASC – MSC Su Yosunu Sertifikasyon Standardı Rehberi

Su yosunu üretimi dünyanın her yanında git gide önem kazanan yeni ve gelecek vaat eden bir su ürünleri alanı. Bu alanda yapılan yenilikler ve araştırmalar, özellikle insanların tüketimine sunulan su yosunununda ilkleri oluşturacak ve gelecekteki alışkanlıkların temelini oluşturacak.

ASC – MSC tarafından yayınlanan yeni su yosunu sertifikasyon standardı, dünya çapındaki su yosunu üretimini daha kaliteli ve doğaya saygılı bir hale getirerek geleceği garanti altına alarak üretimi dönüştürmeyi hedefliyor.

Yakın gelecekten itibaren farklı başta insanların tüketimi için olmak üzere farklı branşlarda ve sektörlerde önemi bir madde ve hammadde haline gelecek olan su yosununun insan tüketimi için önemi de günden güne farklı çevreler tarafından fark ediliyor ve su yosununa yapılan yatırımların sayısı artarken su yosunu araştırmaları ve teşvikleri de artıyor.

Daha önce somon ve karides başta olmak üzere pek çok su kökenli ürün için üreticiler, tedarikçiler, perakendeciler ve son olarak da tüketiciler için sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş, bilinçli ve saygılı yollarla elde edilmiş ürünlerin üretilmesi için standartlar belirleyen ASC ve MSC, su yosunu için de standartlar belirleyerek küresel su yosunu üretimini iyileştirmeye ve doğa ile uyumlu bir üretim süreci dönüşümü sağlamak istiyor.

ASC – MSC Su Yosunu Yetiştiriciliği Sertifika Programı Rehberi’nin içeriğinde, su yosunu yetiştiriciliği yapan çiftliklerin sertifikayı almak için neler yapması gerektiğine dair kısa ve hızlı bir bakış açısı sağlıyor.

Dünya çapında bulunan deniz ürünleri yer değiştirmeleri raporu

Okyanus araştırmaları ve deniz yaşamını iyileştirerek sürdürülebilir kılmak üzerine araştırmalar yapan Oceana, dünya üzerinde yaptığı kapsamlı su ürünleri dolandırıcılığı raporunu yayınladı.

Avcılıktan tedariğe kadar farklı amaçlarla bilinçli yada bilinçsiz şekilde yapılan yer değiştirmeler ve ikamelerle ilgili bilgi almak ve etkilerini değerlendirmek için bir grup su ürünleri mühendisi tarafından Türkçe’ye çevrilen raporu şimdi ücretsiz indirebilirsiniz.

Bugün sudan elde ettiğimiz protein, faydalı yağ, vitamin ve mineralleri tüketmek kadar bilinçli ve farkında tüketmek de çok önemli.

Günden güne artan protein ihtiyacını karşılayacak olan kaynak su ürünleri. Balık, karides, midye ve bitkisel kökenli su ürünleri avcılıktan yetiştiriciliğe dönen su ürünleri sektörünün vazgeçilmez bileşeni.

Fakat önümüzde çok ciddi bir sorun var; tükettiğimiz su ürünlerini tanıyor muyuz?

Bu durum dünyanın hemen hemen her yanında gerek avcılar, gerek tedarikçiler gerekse tüketiciler için çok ciddi bir endişe kaynağı. Ne avladığını bilmeyen yada avladığı ürünü bilinçli olarak saklayarak değiştiren ve öylece pazara sunan avcılar kadar tedarik aşamasında çeşitli ekonomik, kültürel ve hukuki gerekçelerle su ürünlerinin üzerinde isim değişikli yapan tedarikçiler doğrudan ve dolaylı olarak su ürünlerini tüketen tüketicilerin sağlıklarını riske atıyor, küresel kaynakların verimliliğini, sürdürülebilirliğini tehlikeye sokuyor. Stoklarda meydana gelen azalmalara bağlı olarak karşılaşılan türlerin yok olması tehlikesi ise bu işin en tehlikeli sonuçlarından yalnızca birisi.

Biz su ürünleri mühendislerine bugün sandığımızdan daha çok görev ve sorumluluk düşüyor. Avcılıktan yetiştiriciliğe dönen su ürünleri tedariğinde “yetiştirici” olarak yer aldığımız kadar “bilinçlendirici” olarak da yer almamız gerekiyor ve su ürünleri başta etrafımızdaki insanlar olmak üzere çevremizde ve içinde yaşadığımız toplumda ki herkese doğru ve tarafsız bir şekilde anlatarak onların doğru ürünleri doğru zamanda ve doğru metodlarla tüketmesinin önünü açmalıyız.

Halen önümüzde çok uzun yol olmakla birlikte bu önemli başlangıç noktası bize dünyada su ürünleri üzerinden gerçekleşen dolandıcılık metodlarını öğrenmemizi sağlayacak ve kattığı vizyonla bize ilham sağlayacak.

Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2016 – 2020 Stratejik Planı

Amerikan Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yayınlanan Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2016 – 2020 Stratejik Planı, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yıllar arasında su ürünleri sektöründeki hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını gösteren bir kaynak niteliğinde.

Avcılıktan yetiştiriciliğe dönen sektörün içinde yetiştiriciliği iyileştirmek ve verimini arttırmanın yanında stokları iyileştirmek için de yapılacakların listelendiği bu raporu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Balıkçılık, dünyadaki en büyük ekonomilerden birisi olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda balıkçılığın şekli de gözle görülür şekilde değişiyor. Geleneksel avcılıktan modern yöntemlerin yardımıyla yetiştiricilik eksenine kayan su ürünleri tedariğinin daha da iyi ve verimli hale getirilmesinin yanında var olan stokların hasarlarının giderilmesi ve popülasyonların yeniden dengeye kavuşabilmesi için de çalışmaların yapılması şart.

Balıkçılığın yenilikçi ve modern yüzünde Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın geri kalanına ışık tutan başlıca fikirleri geliştiren ve üreten kaynaklardan yalnızca biri. Büyük ölçekteki kitlelerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek bu kaynakları bölgesel ölçekte, kendi balıkçılık teknolojimize adapte etmemizin önündeki tek ve aşılması hiç de zor olmayan baraj, büyük verileri okuyup işimize yarayacak şekilde analiz etmemiz ve uygulamamız.

Amerikan Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yayınlanan bu stratejik planı Türkçe’ye çevirerek farklı ülkelerde yapılan farklı uygulamaların ülkemizde adapte edilebilirliği fikirlerini sizlere sunmaya çalıştık.

Erken erişim için e-posta adresinizi bırakın.

denizdenbabamciksa.com adresinde yayınlanan yeni raporlara, rehberlere ve yeni dijital yayınımız “Su ürünlerinde yeni ufuklar” dergimize erken erişim sağlamak için e-posta adresinizi kayıt etmeyi unutmayın!

Birlikte daha güçlüyüz: Bir Tweet atarak bize destek ol.

Hazırladığımız yayınları ve raporları daha fazla insana ulaştırmak için bir Tweet at ve bize destek ol.

#suürünleri sektörünü ilgilendiren nitelikli dökümanlara ulaşmak için bu adresi ziyaret et: