Tüketimlik su ürünlerinin sağlığında standardizayon çalışmaları başladı.

In Genel


Amerikan Ulusal Su Ürünleri Derneği (NAA) ile Hayvan ve Bitki Sağlığı Takip Servisi (APHIS Veterinary Service) tarafından Amerika’da yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin sağlıklarının devam ettirilmesi, kontrolü ve takibi için bazı standartlarlar geliştirdi.
Bu standartlar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki su ürünleri yetiştiriciliği esnasında elde edilen deneyimlerden ve çiftliklerde gözlenen parazitlerden yola çıkılarak geliştirildi. Geliştirilen standartların kabul edilmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftlikler, yetiştiriciliğini yaptıkları ürünlerin sağlığını daha efektif, doğru ve sağlıklı bir şekilde takip edip raporlayabilecek. Standardı yükseltilen su ürünleri yetiştiricilik kompleksi ve bu komplekste yetiştirilen su ürünlerinin artan kalitesi, sektörün içinde yer alan tesisleri güvenilir ve başarılı kılacak.

Su ürünlerinin sağlığı konusundaki standardizasyon, aynı zamanda A.B.D. içindeki su ürünleri üreticilerinin yalnızca ülke sınırları içindeki değil tüm dünya ile ticaret yapmalarını da destekleyip kolaylaştıracak. Yabancı parazitlere karşı bilgilendirilecek olan su ürünleri yetiştiricileri dahil oldukları erken uyarı sistemi ile bölgelerinde olması muhtemel hastalık salgınlarına karşı önceden haberdar edilecek ve yetiştiricilerin tesislerinde önlem alma reaksiyonları hızlandırılacak.

Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS) tarafından geliştirilen 5 basamaklı bir sistem, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesisteki ürünlerin sağlığının kararlılığını, sürecini ve korunmasını hedefliyor.

1 – Su ürünleri sağlığı ekibi
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan yetiştirici, yetiştirdiği ürünlerin sağlığını korumak ve ürünlerin sağlıklı yaşam sürecini devam ettirmelerini sağlamak için tesisinde su ürünleri sağlığı ile ilgilenen bir ekiple birlikte çalışmalı.

2 – Risk kategorizasyonu ve yönetimi
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan yetiştirici,  su ürünleri sağlığı için çalışan ekiple birlikte tesisteki ürünlerin sağlığının devam ettirilmesi için geliştirilecek olan stratejiler için işbirliği içine girmeli. Risk kategorizasyonuna ve yönetimine önem vermeli.

3 – Gözetim
Tesis, yetiştirdiği ürünlere yönelik tehdit olarak algılanabilecek  patojenlere karşı  mutlaka örnekleme ve gözleme stratejilerini geliştirmeli, bunları aktif olarak uygulayabilmeli.

4 – Soruşturma ve raporlama
Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı tesiste gözlenebilecek hastalıklar ve hastalıklara bağlı ölümlerde, konuyla ilgili soruşturmayı yürütmeli ve gerekli kurumlara tesiste yaşanan durumla ilgili detaylı raporlama yapabilmeli.

5 – Duyarlılık
Standardizasyon programına katılan yetiştirici, yetiştiricilik tesisinde meydana gelebilecek olan hastalıkların tespitinde ve hastalıkarı izleme konusunda bir programa katılacak. Bunun, su ürünleri hastalıklarındaki duyarlılığı ve hastalıkların gözlemme bağlı olarak bilinirliğini arttırmayı hedefliyor.

Ulusal ve hatta global düzeyde standartlara bağlanmış olan kurallar, su ürünleri yetiştiricilerinin tesislerindeki kalitenin arttırılması için atılacak önemli adımlardan birisi olarak  görülüyor.

Günden güne su ürünleri tüketimi konusunda daha da çok bilinçlenen tüketicilerin sağlıklı ürünleri talep etmesi, başta A.B.D. olmak üzere tüm dünyadaki standartların değişmesine ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin kalitesinin artmasına katkı sağlıyor.

Kaynak ve fotoğraf: Sustainable Aquaculture Magazine, 2016 – 1

, , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.