Browse By

Somon, midye, yılan balığı ve bazı kuş türlerinin geleceği, aynı vitamin eksikliği nedeniyle tehlikede

B1 vitamini olarak da bilinen Thiamin eksikliği, suda yaşayan ve suyla direk olarak etkileşim içinde olan canlılar arasında, farklı coğrafi koşullara bağlı olarak bilinen başlıca sorunlardan biri. Stockholm Üniversitesi ile Avrupa ve Amerika’daki bir kaç araştırma enstitüsü tarafından yürütülen araştırmalar, B1 vitamini eksikliğinin sanıldığından daha büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Kuzey Hemisphere’daki 45 istasyonda yüzlerce midye, kuş ve balıkla yapılan araştırmalar yabanıl yaşamdaki thiamin eksikliğinin sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. B1 vitamininin eksikliği direk olarak ölümcül olmamakla birlikte vitaminin eksikliği vücut sağlığının ve üreme fonksiyonlarının doğru çalışmasını etkiliyor. Bu etki, sanıldığından daha da ciddi sonuçlara yol açıyor. Kısa vadede olmasa bile uzun süre içinde, Thiamin eksikiği, doğal ortamlarında yaşayan ve su ürünü olarak değerlendirilebilen balıkların, midyelerin ve ekosistemin önemli bileşenlerinden birisi olan kuşların popülasyonlarının küçülmesine ve en nihayetinde soylarının tükenme hızını etkileyecek.

Thiamin eksikliğinin belirtileri belirli bir bölgede yada bölgelerde uzun yıllar boyunca kendini gösterebilir ardından kaybolabilir ve tekrar ortaya çıkabilir.

B1 vitamininin eksikliği, üzerinde araştırma yapılan türlerin – mavi midye, Avrupa ve Amerikan yılan balığı, somon ve deniz alabalığı –  kimyasal ve biyokimyasal analizlerinde ortaya çıktı. Direk olarak ölümcül etkiye sahip olmayan thiamin eksikliğinin  belirtileri, üzerinde çalışılan türlerde büyümenin azalması, organların büyüklüklerinin değişmesi, beslenme durumunun ve alışkanlığının değişmesi,  kan kimyasında bozukluk, enfeksiyon aktivitesinin artması, yüzme davranışı ve dayanıklılığında değişiklik ile üreme fonksiyonlarında bozukluk olarak tespit edildi. Bu etkiler ile B1 vitamini eksikliği arasındaki etki halihazırda laboratuvar ortamında kanıtlanmış olsa da ilk kez yaban hayatı üzerinde gösterilmesi sebebiyle son derece önemli. Ayrıca eldeki verilerin gözden geçirilerek belli başlı okyanuslardaki Thiamin eksikliğinin varlığı ortaya kondu.

Yapılan araştırmaların amaçları arasında, B1 vitamini eksikliğinin okyanuslardaki sebeplerini araştırmak ve ekosistem içindeki ortaya çıkışını bulmak da var. Araştırmacılar tarafından ortaya konulan sonuçlar, yapılacak olan ileri araştırmalar için temel oluşturacak.

Aquaculture Communication Group kaynağından Türkçe’ye adapte edilmiştir.