Browse By

Tag Archives: sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliğini sürdürülebilir kılmak için 5 fikir

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün dünya üzerinde en fazla büyüyen gıda tedariği sektörü olduğundan artık kimsenin endişesi yok ve şu anda, küresel ölçekte elde edilen su ürünlerinin yaklaşık yarısı su ürünleri yetiştiriciliğinden geliyor. Su ürünleri tedariğinin sürdürülebilir hale getirilmesi dünya denizlerindeki su ürünlerinin üzerindeki baskıyı azaltmakla

Su ürünleri yemlerimizi tasarlarken neleri göz önüne alırız?

Ticari olarak yapılan ve endüstriyel boyutta yapılan su ürünleri yetiştiriciliğindeki en önemli gider kalemlerinden birisinin yetiştiriciliği yapılan türlerin beslenmesi olduğunu düşündüğümüzde, yem teknolojisinin ve yem ekonomisinin su ürünleri yetiştiriciliğinde son derece önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada, yetiştiricilik modellerine uygun yem tasarımı ve yem geliştirme endüstrisi,