ses kirliliği Tag Archive

Gemi gürültüsünün balıklar üzerindeki etkisini azaltmanın çok basit bir yolu var.

ArGe, Çevre, Kirlilik

Batı Kanada’nın doğal su altı ses görünümü, bölgenin buzla kaplanması sayesinde ticari gemi...

Yerli balık, gürültü kirliliği ve sürdürülebilir balıkçılık

Çevre, Kirlilik, Su ürünleri, Sürdürülebilirlik, Yetiştiricilik

Su ürünleri yetiştiriciliği anlam olarak bakıldığında gerçekten geniş bir kavram. Genel olarak suda yaşayan...

Su altı ses kirliliği, yılan balıklarını avcılarına karşı savunmasız bırakıyor

Çevre, Kirlilik

Su kaynaklarını kirleten pek çok kaynağın kökenini biliyoruz: tarım ilaçları, gübre kalıntıları, yer altı...