mercan yetiştiriciliği Tag Archive

Dünyanın en büyük kara tabanlı mercan yetiştiriciliği tesisi, mercan resiflerini restore etmeyi hedefliyor

ArGe, Çevre, Sürdürülebilirlik, Yetiştiricilik

İklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullardan ve iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan fiziksel...

Yerli balık, gürültü kirliliği ve sürdürülebilir balıkçılık

Çevre, Kirlilik, Su ürünleri, Sürdürülebilirlik, Yetiştiricilik

Su ürünleri yetiştiriciliği anlam olarak bakıldığında gerçekten geniş bir kavram. Genel olarak suda yaşayan...

Mercan resifleri ve bir su ürünleri yetiştiriciliği alt dalı olarak mercan yetiştiriciliği

ArGe, Çevre, Su ürünleri, Yetiştiricilik

Okyanuslar hatırısayılır miktardaki canlının evi ve bu canlıların yaklaşık dörtte biri ise mercan...