mercan Tag Archive

Dünyanın en büyük kara tabanlı mercan yetiştiriciliği tesisi, mercan resiflerini restore etmeyi hedefliyor

ArGe, Çevre, Sürdürülebilirlik, Yetiştiricilik

İklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullardan ve iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan fiziksel...

Mercan resifleri ve bir su ürünleri yetiştiriciliği alt dalı olarak mercan yetiştiriciliği

ArGe, Çevre, Su ürünleri, Yetiştiricilik

Okyanuslar hatırısayılır miktardaki canlının evi ve bu canlıların yaklaşık dörtte biri ise mercan...

İklim değişikliğinin okyanus resiflerine olan etkileri [infografik]

Çevre, İnfografik, Kirlilik, Sürdürülebilirlik, Yaşam

Dünyanın karasal kesiminde artan karbodioksit miktarına bağlı olarak okyanus sularının asiditesi de artıyor ve...