Su ürünleri yetiştiriciliği hurafeleri – 2: Yetiştiricilikten gelen su ürünleri antibiyotikle doludur.

In Çevre, Su ürünleri, Sürdürülebilirlik, Tüketim, Yetiştiricilik


Su ürünleri sektörü hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında düzeltilmesi gereken çok fazla hatalı bilgi var. Özellikle nitelikli ve sürdürülebilir su ürünleri tüketiminin önündeki en büyük engellerden birisi olan bu hurafelerle başa çıkmak en az su ürünlerini üretmek kadar önemli.

Bugünlerde yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri sıklıkla antibiyotik ve kimyasal madde kalıntıları içerdikleri ithamıyla karşı karşıya kalır. Eğer bu doğruysa ve durum böyleyse, neden su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe antibiyotikler ve kimyasallar vardır?

Çünkü ister hayvansal olsun ister bitkisel; tüm yetiştiricilik metodları içinde hastalıklar ve çevresel tehditlerle iç içedir. Su ürünleri yetiştiriciliği bu durumdan istisna değildir. Yetiştiricilik aşamasında ürünlerin refahını sağlamak, hastalıkları kontrol altına almak ve elimine etmek için kritik derecede öneme sahiptir. Eğer yetiştiriciliği yapılan su ürünü belirli bir hastalığa karşı hassassa tıpkı insanlarda olduğu gibi önleyici kontrolleri içeren aşılar için bazen antibiyotikler kullanılır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan kimyasallar ise üretimi iyileştirmek  (su arıtımı için kullanılan kimyasallar) için kullanılan kimyasallar ve çiftlik ortamında bulunan kirleticiler (ağır metaller) olmak üzere iki temel başlık altında incelenebilir.

Yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş olan su ürünelerinde potansiyel antibiyotik kalıntıları ve kimyasallar içermediğine dair güvence nedir?

Avrupa Birliği sınırları içinde yetiştirilmiş su ürünleri için kullanılan antibiyotik ve kimyasallar için kesin ve katı kurallar vardır. Tüm Avrupa Birliği ürünlerinde ithal mallar için Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF), antibiyotik kalıntıları ve kimyasallar gibi etkenler için gıda riskleri hakkında bilgi paylaşmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun bir bileşeni olan RASFF, Avrupa Birliği sınırları içinde gıda güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. RASFF’ın kimyasallar ve antibiyotik kalıntıları da dahil olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda yayınladığı bilgilere, raporlara ve infografiklere kendi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kimyasal ve antibiyotik kalıntılarıyla kirlenmiş su ürünleri etleri tüketmek konusunda endişeleri olan tüketiciler için sertifikalandırılmış su ürünleri doğru seçimdir.

ggn.org adresindeki yazıdan Türkçe’ye adapte edilmiştir.

, , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.