Okuldaki son, kariyerinizdeki ilk adımınız: bitirme teziniz.

Türkiye’de örgün şekilde öğretim veren ve su ürünleri ana ihtisas alanının farklı bölümlerine lisans veren üniversitelerde bölümü başarılı bir şekilde bitirebilmek için verilmesi gereken derslerden birisi de Tez Yönetimi.

Öğrenciye atanan bir danışman öğretim görevlisi vasıtasıyla yürütülen tez yönetimi çalışmalarında üniversitenin ilgili bölümünde öğrenim gören öğrenciler danışman hocalarıyla birlikte belirledikleri bir konu üzerinde araştırma, çeviri yada derleme gibi yöntemlerle çalışarak bitirme tezlerini hazırlarlar ve bu, bir ders notu olarak öğrenciye verilmesinin yanında öğrencinin gelecekteki kariyerini şekillendirmesinde de son derece etkili, gerekli ve önemli bir araçtır.

Tez konuları öğrencinin kendisi, öğretim görevlisi ya da her ikisi tarafından ortak bir şekilde belirlenebilir. Burada önemli olan, su ürünleri sektörünün Türkiye’deki bugünkü durumu ve gelecekteki durumuna dair bir öngörüyü paylaşan bir yayın yapmanın ötesinde tezin öğrencinin gelecekteki kariyerini şekillendirirken uzmanlığına adım atacağı ilk basamak olarak kullanmayı başarabilmesidir.

Türkiye’nin güncel durumuna baktığımızda su ürünleri sektörünün görünen yüzünden çok daha derin ve farklı bir tecrübe ile karşılaştığımız gerçeği bazı genç meslektaşlarımızı düşündürmekle birlikte dünyadaki gelişmeler ve atılan adımlar bir diğer grubu son derece heyecanlandırmakta. Yeni araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlar, yatırımlarla elde edilen veriler, alternatif yetiştiricilik uygulamalarının ve yeni türlerin kültüre alınmasının verdiği heyecan geleceğin su ürünleri mühendislerinin çalışma alanlarını ve daha da önemlisi şartlarını belirleyecek olan yegane unsurlar ve motivasyon kaynakları.

Araştırılarak üzerinde çalışılması gereken çok fazla konu var ve bunların tamamını araştırmak hemen hemen her kademeden araştırmacının görev ve sorumlulukları arasında. Su ürünleri sektöründe çalışan herkese nitelikli ve değerli bilgi sunarak destek olmayı hedefleyen denizdenbabamciksa.com olarak, üniversite öğrencilerinin tez çalışmalarına destek olmayı bu yüzden desteklemek istiyoruz. Geleceğine yatırım yapmayı isteyen ve bu yönde çalışarak tezini tamamlayacak araştırmacılarla tanışarak onların tezlerini hazırlarken ihtiyaç duyabilecekleri desteği sağlamayı önemli buluyoruz.

denizdenbabamciksa.com NEXT programı nedir?
NEXT programının içindeki tez konusu başlıkları nelerdir?
NEXT programı kimlere açıktır?
Programa katılım şartları nelerdir?