Araştırmalar

Peru hamsisi: neden yemek için değil de yem için?

Araştırmalar, Avcılık, Çevre, Pazarlama, Sorular ve cevaplar, Su ürünleri, Sürdürülebilirlik, Tüketim

Su ürünleri yemlerinin temelinde kullanılan hammaddelerin içinde halen küçük ve yağlı balıklardan elde...

Akdeniz bölgesindeki tatlı su türleri iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor

Araştırmalar, Çevre, Su ürünleri

İklim değişikliğinin bir çok balık türünün yaşamını ve dolayısıyla avcılığını yada...

Avrupa Komisyonu tüketici alışkanlıkları araştırması birlik içinden yeni ve taze bilgiler sunuyor

Araştırmalar, Tüketim

Su ürünleri tüketimi içinde önemli bir yer tutan balık, hala Avrupa Birliği içinde yaşayan insanların...

Düşük sıcaklıkları tolere etmek için vücuttaki tüm organizmalar birlikte çalışıyor

Araştırmalar, ArGe

Ortadoğu’daki önemli bilimsel araştırmaların merkezinde yer alan İsrail Ben Gurion...

Türkiye’deki su ürünleri sektöründeki kadınlar

Araştırmalar, Kariyer

Su ürünleri sektörü dünyada büyüyen en önemli ekonomilerden birisi ve bu sektörü büyüten en önemli...

Su ürünleri sektörü kazanç araştırma anketine katılın

Araştırmalar, Featured, Kariyer

Dünyada da günden güne büyüyen su ürünleri sektörünün Türkiye’ye yansımaları da bir o kadar...

Su ürünleri tüketim alışkanlıkları anketine katılın

Araştırmalar, Kariyer

Türkiye gibi etrafı denizlerle çevrili olan bir ülkenin su ürünleri tüketimini daha iyi anlamak, özellikle biz...