Browse By

Oceana, SkyTruth ve Google ile birlikte gerçek zamanlı balıkçılık aktivitelerini izleyecek

Oceana, SkyTruth ve Google, yeni projeleri olan Global Fishing Watch’ın halka açık beta sürümünün duyurusunu yaptılar. Global Fishing Watch (Küresel Balıkçılık İzleme Sistemi), internet erişimi olan herhangi birinin, dünya üzerinde yapılan balıkçılık aktivitelerini anlığa yakın bir gerçeklikle olarak takip edebilmesini sağlayan bir monitör işlevini görüyor. Global Fishing Watch, dünya üzerindeki büyük sorunlardan birisi olan yasa dışı ve aşırı avcılığın takibi ve kontrolünü sağlamak amacıyla benzersiz ve yenilikçi bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Balıkçılık aktiviteleri artık herkes tarafından takip edilebiliyor.

Oceana, SkyTruth ve Google iş birliği ile geliştirilen Global Fishing Watch, dünya üzerindeki 35.000’den fazla balıkçılık aktivitesi yürüten aracı anlık olarak takip edip bu araçların hareketlerini anlık olarak harita üzerinde işaretleyen ücretsiz bir araçtır. Bu araçların 1 Ocak 2012 tarihinden bugünün üç gün öncesine dek yaptıkları balıkçılık aktivitelerini barındıran web sitesi, küresel balıkçılığın izlenmesi konusunda açık bilgiler sunarak balıkçılığın doğru şekilde regüle edilmesine katkı sağlayacak olan önemli bir araçtır. Aynı zamanda ülkelerin kendi balıkçılık aktivitelerini izleyerek aşırı ve yanlış avcılığının önüne geçmelerine imkan tanıyacak alt yapıyı sağladığı için balıkçılık konusundaki altyapı yatırımlarından da tasarruf edilmesine fayda sağlayacak

Küresel Balıkçılık İzleme Sistemi’nde gözlemlenen gemiler, uydular ve karasal alıcılar tarafından toparlanan verilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) tarafından işlenmesi sayesinde takip edilir. Her gün 20 milyondan fazla veri noktasının AIS’e dahil edilmesiyle balıkçılık araçlarının “avda – fishing” yada “avda değil – non-fishing” aktivitesi dahilinde sınıflandırılması sağlanır.

Okyanuslardaki sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için Global Fishing Watch, hükümetler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bilimsel çevrelerle birlikte çalışıyor. Dünyada, balıkçılık reformu yönetimi konusunda lider konumda olan Endonezya, bu alandaki şeffaflığını ıspatlamak için şimdiden kayıtlı tüm balıkçı teknelerinin global olarak takip edilebileceği garantisini verdi. Ayrıca Küresel su ürünleri izlenebilirlik çözüm sağlayıcısı olan Trace Register, müşterilerinin sağladıkları su ürünlerinin yasal yollarla ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir şekilde tedarik edildiğini kanıtlamak için de bu projeyle birlikte çalışıyor ve müşterlerini de teşvik ediyor.

Daha çok Türk balıkçı gemisi sisteme dahil olmalı.

Kıyı sularımızdaki balıkçılık aktivitelerinin şeffaflaşması, özellikle Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’deki balık stoklarımızın kontrolünün sağlanması ve aşırı avcılığa bağlı olarak stokların tehlikeye girmesinin önünü kesecek önemli girişimlerin başında geliyor. Hangi geminin ne zaman, nerede ve hangi koşullar altında balıkçılık faaliyeti yürüttüğünün anlık olarak takip edilebilmesi, gemilerin kendi içlerinde bir otokontrol mekanizması geliştirerek avcılık aktivitelerini daha sağlıklı, duyarlı ve sürdürülebilir şekilde yapmalarını sağlayacak. Bunun yanında, kendi bandırasını taşıyan balıkçı gemilerinin aktiviteleri konusunda avlama ve davranış verilerine sahip olmayan ülkeler, bu proje sayesinde balıkçı gemilerinin nerede, hangi koşullarda ve ne zaman ve nasıl avlandıkları konusunda güvenilir ve sağlıklı veriye sahip olmuş olacak. Büyük ölçekli bir girişim olarak Global Fishing Watch, dünya üzerindeki önemli sektörel girişimlerin başarılı bir örneği.

Ekim ayı itibariyle, sisteme dahil olmuş olan Türk balıkçı gemisi sayısı çok az. Kıyı sularımızdaki avcılığın denetimi ve doğru avcılık deneyimlerinin takip edilmesi için gemilerin bir an önce daha çok geminin sisteme dahil edilmesinde fayda var. Özellikle kılıç balığı gibi önemli türlerin popülasyonları tehlikeli seviyede azalmışken ve Lagos gibi türlerin soylarının devam etmesi için önemli adımlar atılmışken, gemilerin takip edilebilmesi daha da önemli bir konu haline geliyor.

Bir balıkçı gemisinin balıkçılık aktivitelerinin izlenmesi

Bir balıkçı gemisinin balıkçılık aktivitelerinin izlenmesi

Bir balıkçı gemisinin balıkçılık aktivitelerinin izlenmesi

Global Fishing Watch, Google’ın Haritalar servisi üzerine balıkçı gemilerinin konumu ve durumunun işlenmesi prensini ile çalışıyor. Gemilerin hareket ettikleri alanlar üzerie bıraktıkları veri noktaları, gemilerin hareketlerinin ve aktivitelerinin izlenmesinin sağlanması konusunda izleyenlere fikir veriyor. Şu an için Türkiye’den erişim sağlanamayan web sitesi için çeşitli DNS veya IP değişikliği yapılması gerekiyor.

Oceana, Skytruth ve Google tarafından hayata geçirilmiş olan proje ile ilgili detaylı bilgiye GlobalFishingWatch.org adresinden ulaşabilirsiniz. Verileri inceleyebilmek için web sitesine kayıt olmanız ve kullanıcı bilgilerinizi Salesforce ile paylaşmanız gerekmektedir.